ఇరవై ఒకటవ పాఠం: అమ్ర్ బిల్ మఅరూఫ్

మంగళ, 07/23/2019 - 05:29

అమ్ర్ బిల్ మఅరూఫ్ యొక్క అర్థమేమిటి మరియు దాని ప్రభావం సమాజం పై ఎలా పడుతుంది అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇరవై ఒకటవ పాఠం: అమ్ర్ బిల్ మఅరూఫ్

మంచి గురించి తెలియని వారికి దానిని తెలియపరచడం, మంచి చేయని వారిని చేసేందుకు సిద్ధం చేయటం మరియు మంచి మార్గం నుండి దూరంగా ఉన్నవారికి ఆ మార్గం పై తీసుకొని రావడాన్ని “అమ్ర్ బిల్ మఅరూఫ్” అంటారు.
అమ్ర్ బిల్ మఅరూఫ్ చాలా అవసరం; ఎలాగైతే గుడ్డివాడికి దారి చూపించకపోవడం, చిమ్మచీకటిలో దీపం చూపించకపోవడం ఒక అపరాధమో అలాగే మంచి చేయమని చెప్పకపోవడం మరియు ప్రపంచాన్ని మంచి మార్గం చూపించకపోవడం కూడా ఒక పాపమే.
ఇతరులను సరైన మార్గం పై తీసుకొనిరాని వారు కేవలం తమ పుణ్యం గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. వారు స్వార్థపరులు అనబడతారు, స్వార్థపరత్వం బహు చెడ్డ లక్షణం.
నిజానికి ఎవరైతే ఇతరులను మంచి మార్గంలో చూడాలనుకుంటారో జనం వారిని ఇష్టపడతారు. అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్త ఈ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి చాలా తాకీదు చేశారు. ఖుర్ఆన్ యొక్క చాలా ఆయతులలో మరియు దైవప్రవక్త[స.అ], అహ్లెబైత్[అ.స] యొక్క హదీసులలో ఈ కర్తవ్యం గురించి చాలా సుదీర్ఘంగా వివరించబడి ఉంది.

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే అవ్వల్.‎ 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18