ఇరవై మూడవ పాఠం: తవల్లా – తబర్రా

శుక్ర, 07/26/2019 - 14:54

తవల్లా మరియు తబర్రా యొక్క అర్థాలు, ఎవరిని ఇష్టపడాలి మరియు ఎవరిని ద్వేషించాలి అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇరవై మూడవ పాఠం: తవల్లా – తబర్రా

ఫురూయె దీన్ యొక్క తొమ్మిదవ మరియు పదవ అంశాలు “తవల్లా – తబర్రా”. దీని వివరణ కోసం క్రింది సంభాషణను చూడండి:
1. తవల్లా అనగానేమి?
జ. అల్లాహ్, ప్రవక్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండటం
2. తబర్రా అనగానేమి?
జ. అల్లాహ్, ప్రవక్త మరియు ఇమామ్ యొక్క శత్రువుల పట్ల ద్వేషం కలిగి ఉండటం
3. ఇస్లాం దృష్టిలో మంచి వారెరు?
జ. నిరంతరం అల్లాహ్ ను ఆరాధించేవారు మరియు ఇతరుల పట్ల మంచి చేసేవారు
4. చెడ్డవారెవరు?
జ. చెడు పనులు చేసేవారు మరియు మంచి వారి పట్ల వైరం కలిగి ఉన్నవారు
5. అందరి కన్న మంచి వారెవరు?
జ. దైవప్రవక్త మరియు వారి అహ్లెబైత్[అ.స]లు, వారిలో ఎటువంటి చెడు లేదు
6. అందరి కన్న చెడ్డవారెవరు?
జ. అల్లాహ్, ప్రవక్త మరియు ఇమామ్ పట్ల వైరం కలిగి ఉన్నవారు
7. తవల్లా మరియు తబర్రా యొక్క లాభమేమిటి?
జ. మంచివారి పట్ల ప్రేమ మన జీవితాన్ని మంచిగా తీర్చిదిద్దుతుంది మరియు చెడ్డవారి పట్ల ద్వేషం చెడు పట్ల ద్వేషాన్ని తీసుకొస్తుంది
8. తవల్లా యొక్క పద్ధతి ఏమిటి?
జ. అల్లాహ్, ప్రవక్త మరియు ఇమామ్ యొక్క ఆదేశం పై అమలు చేయడం మరియు వారి పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండటం
9. తబర్రా యొక్క పద్ధతి ఏమిటి?
జ. అల్లాహ్, ప్రవక్త మరియు ఇమామ్ యొక్క శత్రువుల కార్యముల నుండి దూరంగా ఉండ మరియు వారిని ద్వేషించటం.

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే అవ్వల్.‎

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17