హదస్ – ఖబస్

ఆది, 08/04/2019 - 13:20

హదస్ మరియు ఖబస్ దేన్ని అంటారు, అలాగే హదస్ యొక్క రకాలెన్ని అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదస్ – ఖబస్

శుభ్రపరచటం(తహారత్) రెండు విధాలు
1. ఒక తహారత్ లో నియ్యత్(అనుకోవడం, భావంచడం) చేయడం అవసరం. ఉదాహారణకు ఉజూ, గుస్ల్, తయమ్ముమ్ లాంటివి. అందుకనే ఉజూ చేస్తున్నానని నియ్యత్ చేయకుండా ముఖం, చేతులూ కడుక్కుంటే లేదా గుస్ల్ చేస్తున్నానని నియ్యత్ లేకుండా స్నానం చేస్తే అవేవీ కానట్లే.
2. రెండవ తహారత్ లో నియ్యత్ చేయడం అవసరం లేదు. ఉదాహారణకు (నజిస్) బట్టలను ఉతకడం, శరీర భాగాలను శుభ్రపరచటం. అందుకని ఒకవేళ ఒక వ్యక్తిగాని లేదా ఒక దుస్తువుగాని నదిలో పడిపోతే లేదా ఒక కొలనులో పడి వాటికి అంటుకొని ఉన్న మలినం దూరమైపోతే అవి శుభ్రమైపోయినట్లే. వాటి కోసం నియ్యత్ అవసరం లేదు.
ఏ పనుల తరువాత తహారత్ మరియు శుభ్రత కోసం నియ్యత్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందో వాటిని “హదస్” అంటారు. ఉదాహారణకు మలవిసర్జన వంటివి. వాటి తరువాత నమాజ్ చేసుకోవాలంటే ఉజూ చేయడం అవసరం అవుతుంది.
ఏ పనుల తరువాత తహారత్ మరియు శుభ్రత కోసం నియ్యత్ చేయాల్సిన అవసరం లేదో దానిని “ఖబస్” అంటారు. ఉదాహారణకు బట్టలకు రక్తం అంటుకోవడం.
ఏ “హదస్” తరువాత అయితే ఉజూ చేయడంతో శుభ్రమౌతారో(తహారత్ అవుతుందో) దానిని “హదసె అస్గర్”(చిన్న హదస్) అంటారు. మరియు ఏ “హదస్” తరువాత అయితే గుస్ల్ స్నానం చేయాల్సి వస్తుందో దానిని “హదసె అక్బర్” అంటారు.        

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే దువ్వుమ్.‎

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20