విశ్వాసులకు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి తాకీదు

మంగళ, 08/06/2019 - 05:45

విశ్వాసులలో ఉండవలసిన కొన్ని లక్షణాలను ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఈ క్రింది వ్యాసంలో వివరించారు.

విశ్వాసులకు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి తాకీదు

అమీరుల్ మొమినీన్ అలి[అ.స] ల వారు ఈ విధంగా ఉల్లేఖిస్తున్నారు: నేను మీకు ఐదు విషయాల పట్ల తాకీదు చేస్తున్నాను,ఒక వేళ వాటిని పొందటానికి చాలా కష్టాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చినా ఉపయుక్తమే[న్యాయమే].
1.అల్లాహ్ తప్ప వేరేవరిపైనా నమ్మకం ఉంచవద్దు.
2.మీ పాపాలకు తప్ప వేరే దేనికి భయపడవద్దు.
3.ఒక వేళ మీకు ఎదైనా విషయం గురించి తెలియకపోతే "నాకు తెలియదు" అనటంలో సిగ్గుపడవద్దు.
4.ఒక వేళ మీకు ఎదైన విషయం గురించి తెలియకపోతే, దానిని నేర్చుకోటానికి సిగ్గు పదవద్దు.
5.సహనాన్ని పాఠించండి ఎందుకంటే సహనం, విశ్వాసనికి సిరస్సు[తల] లాంటిది.ఏ దేహమైతే తల లేకుండా ఉంటుందో ఆ దేహంతో ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు అదే విధంగా సహనం లేని విశ్వాసానికి కూడా ఎటువంటి విలువ ఉండదు.

రెఫరెన్స్: నెహ్జుల్ బలాఘా, సుభి సాలెహ్, పేజీ నం:482.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10