మరణానంతర పరిస్థితులు

మంగళ, 08/06/2019 - 16:01

బర్జఖ్, నామయె ఆమాల్, మీజాన్ మరియు సిరాత్ అన్న పదాల అర్ధాలు...

మరణానంతర పరిస్థితులు

బర్ౙఖ్: మరణానంతరం ప్రతీ మనిషి యొక్క ఆత్మ ప్రళయదినం వరకు ఎక్కడ ఉంటుందో దానిని “బర్ౙఖ్” అంటారు. బర్ౙఖ్ లో సరైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న వారు సుఖంగా మరియు చెడు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నవారు కష్టంలో ఉంటారు.
నామయె ఆమాల్(చర్య పత్రము): అల్లాహ్ తరపు నుండి ప్రతీ వ్యక్తి కొరకు ఇద్దరు దూతలు నియమించబడి ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు ఆ వ్యక్తి చేసే మంచి పనులను మరియు ఇంకొకరు చెడు పనులను నమోదు చేస్తారు. ప్రళయదినాన ప్రతీ వ్యక్తికి అతడి చర్య పత్రము ఇవ్వబడుతుంది.
మీజాన్: ప్రళయదినాన ప్రతీ వ్యక్తి యొక్క చర్యలు న్యాయ  త్రక్కెడలో తూయ బడతాయి. ఆ త్రక్కెడనే “మీజాన్” అంటారు.
సిరాత్: ప్రతీ వ్యక్తికి ప్రళయదినాన ఒక వంతెన పైనుండి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆ సిరాత్ వంతెన వ్రెంటుక కన్నా సన్నంగా, పదునైన ఖడ్గం కన్నా పదునుగా మరియు నిప్పు వేడికి మించి వేడిగా ఉంటుంది. సరైన ఈమాన్ మరియు మంచి పనులు చేసుకున్నావారు దానిని దాటేస్తారు, సరైన ఈమాన్ మరియు చెడు కార్యములకు పాల్పడినవారు నరకంలో పడిపోతారు.

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే సివ్వుమ్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 22