పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

శని, 08/17/2019 - 14:15

పిల్లాడికి ఏ వయసులో ఏది నేర్పించాలి అన్న విషయం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క హదీస్ వివరణ...

పిల్లల ఇస్లాం శిక్షణ

హజ్రత్ అమీరుల్ మొమినీన్ అలీ ఇబ్నె అబీ తాలిబ్[అ.స] ఉల్లేఖనం: పిల్లాడికి మూడు సంవత్సరాల వయసులొ ఏడు సార్లు “లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్” అని చెప్పించాలి. రెండు రోజల తరువాత “ముహమ్మదున్ రసూలుల్లాహ్” అని చెప్పించాలి. నాలుగు సంవత్సరాల వయసు పూర్తయిన తరువాత “సొల్లల్లాహు అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలి ముహమ్మద్” అని చెప్పించాలి. ఐదు సంవత్సరాల వయసులో తూర్పూ పడమరలను తెలియపరచాలి, తెలుసుకున్న తరువాత పిల్లాడిని ఖిబ్లా తరపుకు నిలబెట్టి సజ్దా చేయమని ఆదేశించాలి. ఆరు సంవత్సరాల వయసులో రుకూ మరియు సజ్దాల గురించి నేర్పించాలి. ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చిన తరువాత పిల్లాడికి చేతులూ, ముఖం కడగటం నేర్పించాలి, ఉజూ నేర్చుకున్న తరువాత నమాజ్ చదవమని ఆదేశించాలి. తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చిన తరువాత ఉజూ యొక్క అన్ని పద్ధతులు నేర్చుకున్న తరువాత నమాజ్ చదవమని ఆజ్ఞాపించాలి. నమాజ్ చదవకపోతే ఆ పిల్లాడిని (తెలియ చెప్పుటకై) కొట్టవచ్చు. పిల్లాడు ఉజూ మరియు నమాజ్ నేర్చుకుంటే అల్లాహ్ ఆ పిల్లాడి తల్లిదండ్రులను క్షమిస్తాడు. ఇన్షాఅల్లాహ్.   

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే దువ్వుమ్.‎

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16