మాలిక్ ఇబ్నె నువైరహ్

శని, 08/24/2019 - 06:31

దైవప్రవక్త[స.అ] సహచరుడైన మాలిక్ ఇబ్నె నువైరహ్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

మాలిక్ ఇబ్నె నువైరహ్

"మాలిక్ ఇబ్నె నువైరహ్" ఇతను దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క సహాబీ. దైవప్రవక్త[స.అ] వారిని ముస్లిముల నుండి జకాత్ వంటి సొమ్ములను జమ చేసుకోవడానికై తన వకీలుగా నియమించారు. వారు దైవప్రవక్త[స.అ] మరణించక ముందు వరకూ తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నారు. దైవప్రవక్త[స.అ] మరణానంతరం మదీనహ్ కు వచ్చి చూస్తే ప్రజలు హజ్రత్ అలీ[అ.స]కు బదులు ఇంకొకరిని తన నాయకుడిగా నిర్ధారించుకున్నారు. వాస్తవానికి ముందే దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను ఖుమ్ మైదానంలో  నాయకుడిగా నిశ్చయించారు.
మాలిక్ ఇబ్నె నువైరహ్ ఆ ఖలీఫహ్ కు జకాత్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారు. అందుకని ఖలీఫహ్ అతని సంఘం పై బలవంతంగా దాడి చేయించి అందరిని చంపించారు. ముస్లిముల ప్రాణాలను, ధానాన్ని మరియు గౌరవమర్యాదల గురించి ఆలోచించలేదు, వాస్తవానికి మాలిక్ ఇబ్నె నువైరహ్ తనను చంపేటప్పుడు కూడా కలెమాను చదువి తాను ముస్లిమును అని వ్యక్తం చేశారు, అయినా సరే వారిని చంపేశారు. 

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియహ్ దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, కితాబె సివ్వుమ్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16