అవిధేయత పట్ల నిరాశ చూపకపోవటం

గురు, 09/05/2019 - 02:03

అల్లాహ్ ఆచరణ ప్రతీ ఒక్కరి కర్తవ్యం, దానిని ఉల్లంఘించటం మహా పాపం...

అల్లాహ్, ఒక పట్టణాన్ని నాశనం చేయడానికై ఇద్దరు దూతలను పంపాడు. దూతలు ఆ పట్టణంలో అవతరించినప్పుడు అర్ధరాత్రి అల్లాహ్ ఆరాధనలో నిమగ్నమై ఉన్న మరియు తన పాపాలను క్షమించమని కోరుతున్న ఒక వ్యక్తిని చూశారు.
వారిద్దరిలో ఒకడు “ఈ పట్టణాన్ని నాశనం చేసే ముందు ఇతడిని కూడా ఇతరులతో పాటు నాశనం చేయాలా లేక వదిలేయాలా! అని ప్రశ్నించాలి” అని అన్నాడు.
మరో దూత “అది మనకు అనవసరం, అల్లాహ్ ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని పాటించటం మన కర్తవ్యం అంతే” అని అన్నాడు. అల్లాహ్ ను ప్రశ్నించకూడదు అని చేప్పిన దూతకు “ఈ వ్యక్తిని కూడా ఇతర ప్రజలతో నాశనం చేయండి, నేను ఇతర దుష్టుల మాధిరి ఈ వ్యక్తి పట్ల కూడా నిరాశ చెందాను, ఎందుకంటే ఇతడు తన కళ్ళతో జరుగుతున్న నా ఆదేశాల వ్యతిరేకతను చూస్తూ ఉన్నాడు కాని ఈనాటి వరకు తన ముఖం పై నిరాశను వ్యక్తం చేయలేదు” అని అల్లాహ్ దైవవాణి ద్వార తెలియ పరిచాడు.

రిఫ్రెన్స్
జామివుస్ సఆదహ్, భాగం2, పేజీ231.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16