ఆరు కోరికలకు అవసరమైన ఆరు పనులు

గురు, 12/19/2019 - 16:47

ఆరు కోరికలకు అవసరమైన ఆరు షరతులు దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి హదీసు అనుసారంగా.

దైవప్రవక్త,కోరికలు,దైవభీతి.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఈ విధంగా ఉల్లెఖించారు: “ఒక రోజు దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వద్దకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఈ నాకు ఒక పనిని నేర్పండి దాని ద్వారా ఆ దేవుడు నన్ను ప్రేమించాలి,ప్రజలు కూడా నన్ను ప్రేమించాలి,ఆ దేవుడు నా ఆస్థిని పెరిగేటట్లు చేయాలి,నాకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి,నా ఆయువు పెరిగేలా చేయాలి మరియు నేను మీతో పాటు [ప్రళయదినాన] లేపబడాలి” అని అన్నాడు.దానికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు “నీవు చెప్పినవి ఆరు విషయాలు వాటికి మరొక ఆరు విషయాలు అవసరము.ఒక వేళ ఆ దేవుడు నిన్ను ప్రేమించాలని అనుకుంటే అతనికి భయపడు మరియు దైవభీతి కలిగి ఉండు,ఒక వేళ ప్రజలు నిన్ను ఇష్టపడాలని అనుకుంటే వారితో ఉపకారం చేయి మరియు వారు కలిగి ఉన్న దానిపై అత్యాశ చూపకు,నీ సంపద పెరగాలంటే జకాతు చెల్లించు,ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటే ఎక్కువగా సద్ఖా[దానధర్మాలు] ఇస్తూ ఉండు,నీ ఆయువు పెరగాలనుకుంటే నీ బంధువులతో ప్రేమతో మెలుగు మరియు నువ్వు నాతో పాటు [ప్రళయదినాన] లేపబడాలనుకుంటే సర్వాధిక్యుడైన అల్లాహ్ ముందు ఎక్కువసేపు సజ్దా చేస్తూ ఉండు” అని అన్నారు.

రెఫరెన్స్: బిహారుల్ అన్వార్,85వ భాగం,పేజీ నం 164,హదీసు నం:12.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10