అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం

బుధ, 01/15/2020 - 15:41

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం పై ఇరువర్గాల వారూ సమ్మతిస్తారు...

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం

అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] మధ్య వివాదం జరిగింది మరియు ఆమెను నిరాశ పరిచారు అనే విషయంపై కూడా ఇరువైపుల ఉలమాలు ఏకీభవిస్తారు. అబూబక్ర్ హజ్రత్ ఫాతెమా మధ్య వివాదం విషయాను చూసిన తరువాత నీతిమంతుడు, అబూబక్ర్‌ను దౌర్జన్యుడు మరియు ఆక్రమణదారుడు అని నిశ్చయించకపోయినా, అతనిని అపరాధి అని అంగీకరించకుండా ఉండలేడు. ఎందుకంటే ఈ సంఘటన యొక్క అన్ని కోణాలను పరిశీలించే వాడికి అబూబక్ర్, అంతా తెలిసి కూడా జనాబె ఫాతెమా[స.అ]ను వ్యథించి ఆమెను గదీర్ సాక్ష్యాలతో తన భర్త ఖిలాఫత్‌ను రుజువు చేయనివ్వకుండా అడ్డుపడ్డారు, అని తెలుస్తుంది. చరిత్ర వాటి నిదర్శనలతో నిండి ఉంది.[సుమ్మహ్తదైతు, అబూబక్ర్ మరియు ఫాతెమా మధ్య వివాధం]

రిఫ్రెన్స్
సమావీ తీజానీ, సుమ్మహ్తదైతు, మొఅస్ససతుల్ ఫజ్ర్, లండన్, 1991మీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10