రాత్రిపూట సమాధి చేయటానికి కారణం

శని, 01/18/2020 - 17:34

ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] రాత్రిపూట సమాధి చేయబడటానికి కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

రాత్రిపూట సమాధి చేయటానికి కారణం

ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] సమాధి ఈనాటికీ అజ్ఞాతంలోనే ఉంది. కొందరు దైవప్రవక్త[స.అ] గదిలో ఉందని అంటారు. మరి కొందరు ఆ గది ఎదురుగా ఆమె ఇంట్లోనే ఉందని అంటారు. మరి కొందరు “బఖీ”లో అహ్లెబైత్[అ.స] సమాధుల మధ్యలో ఉందని అంటారు కాని ఆమె సమాధికి ఒక నిశ్చిత స్థానం లేదు.
యధార్ధమేమిటంటే జనాబె ఫాతెమా[స.అ] తన అంతిమ కోరికతో తరువాత వచ్చే వారికి ఎందుకు ఆమె తన భర్తకు నన్ను రాత్రికి రాత్రే సమాధి చేయమని మరియు ఎవరిని తన అంతిమయాత్రలో పాల్గోకూడదని కోరారో కారణాలు తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన కలిగేటట్లు చేశారు. ఇలా సరైన ఆలోచన గల ముస్లిము నిజాన్ని తెలుసుకోగలడు. మరి అలా అతనికి చాలా రహస్యాలు తెలియవచ్చు. అలా పరిశోధన చేసిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు.

రిఫ్రెన్స్
సమావీ తీజానీ, సుమ్మహ్తదైతు, మొఅస్ససతుల్ ఫజ్ర్, లండన్, 1991మీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9