హదీస్ ప్రక్షిప్తం

సోమ, 02/17/2020 - 15:20

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

దైవప్రవక్త[స.అ] అలీ[అ.స]ను ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారు: “ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి మరియు నా తరువాత నా ఖలీఫా అందుకని అతని మాట వినండి మరియు అతని ఆజ్ఞను పాటించండి”.[తబరీ, భాగం2, పేజీ 319]
విచారించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే ఈ ప్రాపంచిక రాజకీయం ఈ హదీస్ యొక్క సత్యాన్ని మార్చేసింది. ఇదేమి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాదు. నాడు చీకటి దశలో జరిగే ఈ వ్యవహారం నేడు ఆధునిక కాలంలో కూడా క్రమంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. “మొహమ్మద్ హుసైన్ హైకల్”, “హయాతే ముహమ్మద్[స.అ]” అను పుస్తకం యొక్క మొదటి ఎడిషన్ హిజ్రీ శకం 1354లో ఈ హదీస్‌ను పూర్తిగా ఉల్లేఖించారు. ఆ తరువాత రెండవ ఎడిషన్‌లో “వసీయ్యీ వ ఖలీఫతీ” పదాలను కొట్టివేశారు. మరి అలాగే ఈ పూర్తి హదీస్ “తారీఖె తబరీ”లో భాగం 2, పేజీ 319 లో ఉందని మర్చిపోయి “తఫ్సీరె తబరీ” భాగం 19, పేజీ 121 పై “వసీయ్యీ వ ఖలీఫతీ” పదాలను అఖీ, మొ॥గా మార్చేశారు. ఇలా వ్యాఖ్యాలో ప్రక్షిప్తం  ఎటువంటి లాభం లేనిది.
విచారించ దగ్గ విషయం ఏమిటంటే ఈ ఉలమాలు పదాలను ఎలా వాటి స్థానం నుండి ప్రక్షిప్తము చేసి నిజాలను మార్చగలుగుతున్నారు?. అల్లాహ్ తన కాంతిని ఎలాగైన సంపూర్ణ స్థితికి చేరుస్తాడని వాళ్ళకు తెలుసు, అయినాగాని వాళ్ళ ఉద్దేశం కేవలం ఎలాగైన అల్లాహ్ జ్యోతిని తమ ప్రయత్నాలతో ఆర్ఫివేయాలని అనుకుంటున్నారు.

రఫరెన్స్
తబరీ, భాగం2, పేజీ 319; ఇబ్నె అసీర్, భాగం 3, పేజీ 62; అస్సీరతుల్ హలబియ్యాహ్, భాగం1, పేజీ 311; షవాహిద్దుత్తన్జీలె హస్కాని, భాగం 1, పేజీ 371; కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం 1, పేజీ 15; తారీఖె ఇబ్నె అసాకిర్, భాగం 1, పేజీ 85; తఫ్సీరె ఖాజిన్ అలావుద్దీన్ షాఫెయీ, భాగం 3, పేజీ 371.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14