స్వర్గపు తలుపులు ఎవరిపై తెరుచుకుంటాయి?

మంగళ, 03/10/2020 - 12:15

స్వర్గపు తలుపులు తెరుచుకోవటానికి కారణమైన ఆరు గుణాలు.

స్వర్గం,ఇమాం అలి,తలుపులు.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఒక హదీసులో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు: ఎవరైతే ఆరు గుణాలను కలిగి ఉంటాడో అతనిపై స్వర్గం యొక్క అన్ని ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి:
1.దేవునిని గుర్తించి ఆయన పట్ల విధేయతను చూపటం.
2.షైతానును గుర్తించి అతనిని వ్యతిరేకించటం.
3.సత్యం మరియు సత్యవంతులను గ్రహించి వారిని అనుసరించటం.
4.అసత్యాన్ని మరియు అసత్యులెవరో తెలుసుకుని వారిని తిరస్కరించటం.
5.నిషిద్ద విషయాలను తెలుసుకుని వాటిని విడిచిపెట్టడం.
6.ఇహపరలోకం గురించి తెలుసుకుని దానిని కోరుకొవటం[దానికి సన్నద్ధమవ్వటం].

రెఫరెన్స్: నసాయెహ్,అయతుల్లాహ్ అలి మిష్కీని,పేజీ నం:248.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8