యహ్యా ఇబ్నె యోలా

శుక్ర, 03/13/2020 - 17:45

ఒక రివాయత్ ఉల్లేఖన క్రమంలో యహ్యా ఇబ్నె యోలా ఉండటం వల్ల దాన్ని నాణ్యత లేని రివాయత్ గా ఎందుకు నిర్ధారించారు...

యహ్యా ఇబ్నె యోలా

అహ్లెబైత్[అ.స] విధేయత ప్రళయదినాన దైవప్రవక్త[స.అ] ఆశ్రయం పొందడానికి కారణం అవుతుంది అని రివాయత్ ఉల్లేఖించిన వారిలో “యహ్యా బిన్ యోలా” ఉన్నందు వల్ల ఇది తప్పుడు రివాయత్ అని నిర్ధారించేశారు. ఈ తప్పుడు రివాయతుల తయారీ, సత్యనిరాకరణాలకు గల కారణం ఏమిటి? ఇబ్నె హజర్‌కు ఈ రకమైన తప్పుడు ప్రస్తావన వ్యక్తం చేయవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో? అర్ధంకాదు. అతను, తన తరువాత కూడా ఉలమాల మరియు పరిశోధకుల సమూహం ఉంది, అది ప్రతీ చిన్న, పెద్ద అపనిందను పరిశీలిస్తుంది, స్వమతపక్షపాతం మరియు అజ్ఞానాన్ని చీల్చి నిజాలను బయటకు తీసుకొని వస్తుంది మరి వాళ్ళకు దైవప్రవక్త[స.అ] దైవదౌత్యం వెలుగు మరియు అహ్లెబైత్ మార్గదర్శ కాంతి సహాయం కలదు అని మరిచి కేవలం “యహ్యా బిన్ యోలా” అహ్లెబైత్[అ.స] విధేయత రివాయత్ వ్రాసిన అపరాధానికే ఇబ్నె హజర్ అతడిని జయీఫ్ మరియు అసందర్భ ప్రలాపము గలవాడు అని నిర్ధారించేశారు.

రిఫరెన్స్
మొహమ్మద్ తీజానీ సమావీ, సుమ్మహ్తదైతు, అహ్లెబైత్ అనుచరణ[అ.స] విధి అని నిదర్శిస్తున్న హదీసుల అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11