అనుకూల హదీస్ స్వీకరణ

సోమ, 03/16/2020 - 04:35

తమ ప్రవర్తనలకు అనుకూలంగా లేని హదీసులను సహాబీయులు స్వీకరించేవారు కాదు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అనుకూల హదీస్ స్వీకరణ

ప్రాచీన సహాబీయులలో కొందరు హదీస్ ప్రవచనంలో ఎంత ప్రతీతలేనివారంటే హదీస్ తమకు అనుకూలంగా లేని సందర్భంలో వాటిని చూసీచూడనట్లు వదిలేసేవారు. స్వయంగా దైవప్రవక్త[స.అ] వసీయత్‌ కూడా మరిచారు. “బుఖారీ” మరియు “ముస్లిం” ప్రస్తావన ప్రకారం దైవప్రవక్త[స.అ] చివరి క్షణాలలో మూడు మాటలను వసియత్ చేశారు:
1. అవిశ్వాసులను అరబ్ నుండి బహిష్కరించడం.
2. ప్రతీ రాయబార సంఘంతో నేను ప్రవర్తించినట్లే ప్రవర్తించడం.
3. మూడో విషయం ఏమిటో మరిచాను అని రావీ ప్రవచించాడు.[బుఖారీ, భాగం 1, పేజీ 121]
సహాబీయుల జ్ఞానపశక్తి ఎంతెలా ఉండేదంటే ఒక్కసారి కవిత వింటే పూర్తి కవితను కంఠస్తం పట్టేశేవారు అలాంటి వారు మూడు వసీయతులను గుర్తుంచుకోలేక పోయారు అంటే ఇదంతా రాజకీయ గారడీ.
నిస్సందేహంగా దైవప్రవక్త[స.అ] మూడవ వసీయత్; హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ గురించి అయ్యి ఉంటుంది.

రిఫరెన్స్
బుఖారీ, భాగం 1, పేజీ 121, బాబొ జవాయిజుల్ వఫ్ది మిన్ కితాబిల్ జిహాద్. సహీ ముస్లిం, కితాబుల్ వసీయ్యహ్; సహీ బుఖారీ, భాగం3, పేజీ 68, బాబొ మరజిన్నబీ వ వఫాతిహ్. ముస్లిం, భాగం2, పేజీ 14, కితాబుల్ వసీయ్యహ్.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9