సంక్షిప్త సహ్రీ దూఅ

ఆది, 05/05/2019 - 09:30

ప్రతీ రోజూ చదవటానికి తాకీదు చేయబడిన సహ్రీ యొక్క దుఆ సంక్షిప్తంగా.

సంక్షిప్త సహ్రీ దూఅ

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మాన్ నిర్రహీం

యా మఫ్ జయీ ఇన్ ద కుర్బతీ వయాగౌసీ ఇన్ ద షిద్దతీ ఇలైక ఫజీతు వబిక అస్ త గస్ తు వ బిక లుజ్ తు లా అలూజు బిసివాక వలా అత్ లుబుల్ ఫర్జ ఇల్లా మిన్ క ఫ అగిస్ ని వ ఫర్రిజ్ అన్నీ యా మయ్ యఖ్బలుల్ యసీర్ వ యాఫూ అన్నిల్ కసీర్ ఇఖ్బల్ మిన్నిల్ యసీర్ వాఫూ అన్నిల్ కసీర్ ఇన్నక అన్ తల్ గఫూరుర్ రహీం.అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్ అలుక ఈమానన్ తుబాషిరు బిహి ఖల్బీ వ యఖీనన్ హత్తా ఆలము అన్నహు లయ్ యుసీబుని ఇల్లా మా కతబ్ త లీ వ రజ్జినీ మినల్ అయ్ షి బిమా ఖసంత లీ యా అర్హమర్ రాహిమీన్.యా ఉద్దతీ ఫీ కుర్బతీ వ యా సాహిబీ ఫీ షిద్దతీ వ యా వలియ్యి ఫీ నేమతీ వ యా గాయతీ ఫీ రగ్బతీ అంతస్సాతిరు ఔరతీ వల్ అమిను రౌ అతీ వల్ ముఖీలు అస్ రతీ ఫగ్ఫిర్ లీ ఖతీ అతీ యా అర్హమర్ రాహిమీన్.

రెఫరెన్స్: మఫాతీహుల్ జినాన్, షైఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మి.   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8