ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ]

మంగళ, 06/04/2019 - 04:52

ఇరాన్ ఇస్లామీయ విప్లవ సంస్థాపకుడైన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ]

పేరు: సయ్యద్ రూహుల్లాహ్
ఇంటిపేరు: ముస్తఫవీ
వంశం: మూసవీ ఖుమైనీ
తండ్రి: సయ్యద్ ముస్తఫా
తల్లి: హాజర్
జన్మదినం: 24 సెప్టెంబర్ 1902
జన్మస్థలం: ఖుమైన (ఇరాన్)
పెళ్ళి: 27 సంవత్సరాల వయసులో/ 1929
భార్య: బానూ ఖదీజహ్(ఆయతుల్లాహ్ మీర్జా ముహమ్మద్ సఖఫీ కుమార్తే)
స్థాయి: ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా
విద్యాభ్యాసం: ఇజ్తిహాద్
ప్రత్యేక జ్ఞానం: ఫిఖ్, ఉసూల్, ఫిలాసఫీ, ఇర్ఫాన్, అఖ్లాఖ్, కలామ్ మరియు రాజకీయం మొ...
ప్రత్యేకతలు: ఖుమ్ ఇస్లామీయ విధ్యాలయ ఉపాధ్యాయులు. ఇరాన్ ఇస్లామీయ విప్లవ నాయకుడు. ముస్లిముల నాయకుడు మరియు ఇస్లామీయ అధికార స్థాపకుడు.
దేశబహిష్కరణ: బానిసత్వం, లొంగుబాటు(Capitulation)కు వ్యతిరేకించడం వల్ల వారిని దేశబహిష్కరణ చేసి టర్కీకు పంపారు.
నజఫ్ ప్రయాణం: 13 సంవత్సరాలు నజఫ్(ఇరాఖ్)లో ఉన్నారు
కుమారుడి మరణం: వారి కుమారుడు సయ్యద్ ముస్తఫా శత్రువుల చేతులో వీరమరణం పొందారు
కువైట్ ప్రయాణం: కువైట్ లో ప్రవేసించడానికి అనుమతించలేదు
ఫ్రెంచ్ కు ప్రయాణం: నాలుగు నెలల పాటు అక్కడ ఉన్నారు
స్వస్థలానికి తిరిగి రావడం: దేశబహిష్కరణ యొక్క 15 సంవత్సరాల తరువాత ఇరాన్ తిరిగి వచ్చారు
ఇస్లామీయ విప్లవ విజయం: ఇరానీ క్యేలండరు ప్రకారం బెహ్మన్ నెల 22 తారీఖున స్వాతంత్ర్యం దక్కింది
స్వాతంత్ర్యం తరువాత నాయకత్వం: పది సంవత్సరాల ఆరు మాసాల వరకు వారే సూప్రీమ్ నేతగా ఉన్నారు
మరణం: ఇరానీ ఖుర్దాద్ నెల 14న తారీఖు 1368 - జూన్ 4వ తేదీ 1989
అంతిమయాత్ర: ఇరానీ ఖుర్దాద్ నెల 17న తారీఖు 1368 - జూన్ 7వ తేదీ 1989
సమాధి: టెహ్రాన్ – ఇరాన్, బెహిష్తె జహ్రా(స.అ) స్మశానం ఉంది
వారి రచనలు: 1. సహీఫయే ఇమామ్-22 సంపుటములు 2. దీవానె అష్ఆర్ 3. షర్హె దుఆయె సహ్ర్ 3. షర్హె 40 హదీస్ 4. షర్హె హదీసె జునూదె అఖ్ల్ వ జెహ్లె ఇర్ఫానీ 5. తాలీఖహ్ బర్ ఫవాయిదుర్ రిజ్వీయ్యహ్ 6. తఅలీఖాతున్ అలా షర్హె ఫుసూసిల్ హికమ్ వ మిస్బాహుల్ ఉన్స్ 7. మిస్బాహుల్ హిదాయహ్ ఇలల్ ఖిలాఫతి వల్ విలాయహ్ 8. సిర్రుస్ సలాహ్ 9. మేరాజుస్ సాలికీన్ వ సలవాతుల్ ఆరిఫీన్ 10. ఆదాబుస్ సలాహ్ 11. మనాహిజుల్ వుసూల్ ఇలా ఇల్మిల్ ఉసూల్ 12. రసాయిల్ – 2 సంపుటములు 13. తాలీఖతు అలల్ ఉర్వతుల్ ఉస్ఖా 14. అల్ తహారహ్ – 3 సంపుటములు 15. మకాసిబె మొహర్రమహ్ – 2 సంపుటములు 17. తఅలీఖతు అలా వసీలతిన్ నజాహ్ 18. తహ్రీరుల్ వసీలహ్ – 2 సంపుటములు 19 అల్ బై – 5 సంపుటములు మొ...,

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3