హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] ప్రతిష్టత ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] నోట

బుధ, 07/03/2019 - 13:08

హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] జన్మించక ముందే ఆమె ప్రతిష్టత ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] నోట..

హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] ప్రతిష్టత ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] నోట

ఇరాన్ లో ఉన్న రయ్ పట్టణానికి చెందిన కొందరు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వద్దకు వచ్చారు. ఇమామ్ వారిని ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు: శెభాష్! ఖుమ్ వాసులైన మా సోదరులారా. వారు ఇలా అన్నారు: “మేము రయ్ పట్టణానికి చెందిన వారు”(ఖుమ్ వాసులం కాదు). ఇమామ్ మరలా అదే విధంగా వారిని పలకరించారు, వారు చాలా సార్లు “మేము ఖుమ్ వాసులం కాము” అని అన్నారు. ఇమామ్ కూడా ఎన్నో సార్లు “ఖుమ్ వాసులైన మా సోదరులారా రండీ!” అని ఆహ్వానించారు. ఆ తరువాత ఇలా అన్నారు: “అల్లాహ్ కు హరమ్ ఉంది, అది మక్కా. దైవప్రవక్త[స.అ]కూ ఒక హరమ్ ఉంది, అది మదీనా. అమీరుల్ మొమినీన్[అ.స]కు మరో హరమ్ ఉంది, అది కూఫా. మా అహ్లెబైత్[అ.స]కు హరమ్ ఉంది, అది ఖుమ్ పట్టణం, త్వరలోనే నా సంతానం నుండి ఒక పుణ్యస్త్రీ ఆ భూమి పై సమాధి చేయబడుతుంది ఆమె పేరు ఫాతెమా. అయితే ఎవరైతే వారి దర్శనానికి వెళతారో వారికి స్వర్గం తప్పకుండా చెందుతొంది.
రావీ ఇలా అనెను: ఈ మాటలు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్ హజ్రత్ ఫాతెమా మాసూమహ్[అ.స] జన్మించక ముందు చెప్పినవి.[ముస్తద్రికుల్ వసాయిల్, భాగం10, పేజీ368]

రిఫ్రెన్స్
ముస్తద్రికుల్ వసాయిల్,

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10