పద్నాగవ పాఠం: ఆకాశ గ్రంథాలు

గురు, 07/18/2019 - 06:37

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ ఆకాశ గ్రంథాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

పద్నాగవ పాఠం: ఆకాశ గ్రంథాలు

అల్లాహ్ సుబ్హానవు వ తఆలా తరపు నుండి తన ప్రవక్తల పై అవతరింపబడ్డ గ్రంథాలను మేము “ఆస్మానీ కితాబేణ” (ఆకాశ గ్రంథాలు) అని అంటాము. ఈ గ్రంథాలు ప్రత్యేక రీతిలో ప్రవక్తలకు ప్రసాదించబడ్డాయి మరి వారు ప్రజల వరకు చేర్చారు. వివరణ కోసం సంక్షిప్త సంభాషణ:
1. దైవప్రవక్త[స.అ]లు తీసుకొచ్చిన గ్రంథాలెన్ని వాటి పేర్లేమిటి?
జ. 1. తౌరైత్ 2. ఇంజీల్ 3. జబూర్ 4. ఖుర్ఆన్
2. తౌరైత్ ను ఎవరు తీసుకొచ్చారు?
జ. హజ్రత్ మూసా[అ.స]
3. ఇంజీల్ ను ఎవరు తీసుకొచ్చారు?
జ. హజ్రత్ ఈసా[అ.స]
4. జబూర్ ను ఎవరు తీసుకొచ్చారు?
జ. హజ్రత్ దావూద్[అ.స]
5. ఖుర్ఆన్ ను ఎవరు తీసుకొచ్చారు?
జ. హజ్రత్ ముహమ్మద్ ముస్తఫా[అ.స]
6. ఖుర్ఆన్ ను విశ్వాసించేవారిని ఏమంటారు?
జ. ముసల్మాన్
7. మిగత గ్రంథాలను విశ్వాసించేవారిని ఏమంటారు?
జ. అహ్లె కితాబ్
8. ఆ గ్రంథాలు ఏమయ్యాయి?
జ. వాటి కాలం గతించింది మరియు వాటిని విశ్వాసించినవారే వాటిని మార్చేశారు
9. ఖుర్ఆన్ ఎందుకని మిగిలి ఉంది?
జ. ఇది అంతిమ గ్రంథం, ఇది ప్రళయదినం వరకు ఉంటుంది, దీనిని అల్లాహ్ మిగిలి ఉంచాడు మరియు అహ్లెబైత్ కాపాడుకుంటూ వచ్చారు.  

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే అవ్వల్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11