హబీబ్ ఇబ్నె మజాహిర్

బుధ, 09/04/2019 - 10:08

ఇమాం హుసైన్[అ.స] అనుచరులలో వారికి అత్యంత సన్నిహితులైన హబీబ్ ఇబ్నె మజాహిర్ ల వారి గురించి సంక్షిప్తంగా.

హబీబ్,ఇమాం హుసైన్[అ.స],యజీద్.

హబీబ్ ఇబ్నె మజాహిరె అసది ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి అనుచరులలో అత్యంత సన్నిహితులు మరియు అసద్ వంసానికి చెందిన వారు మరియు కూఫా వాసులు.వారు ఇమాం అలి[అ.స] మరియు ఇమాం హసన్[అ.స] ల అనుచరులలో కూడా  పరిగణింపబడతారు.హబీబ్ దైవభక్తి కలిగి,ఆ దేవుని యొక్క నికార్సైన దాసులలో ఒకరు.వారు పూర్తి ఖురాన్ యొక్క హాఫిజ్[కంఠస్తం చేసిన వారు] కూడా.ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి ఉల్లేఖన ప్రకారం వారు ప్రతీ రాత్రి ఒక ఖురానును పూర్తి చేసేవారు.తన జీవితాన్ని సాదా సీదాగా గడిపిన అహ్లెబైత్[అ.స] ల వారి నిజమైన అనుచరుడు.ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారు స్వయాన వారి సహయాన్ని కోరుతూ వారికి లేఖ వ్రాయటం జరిగింది.ఈ విధంగా వారు కర్బలా అమరులతో పాటు తన ప్రాణాన్ని ఇస్లాం కొరకు త్యాగం చేసే భాగ్యాన్ని పొందారు. ముస్లిం బిన్ అఖీల్ కూఫా వచ్చినప్పుడు చాటుగా వారి కొరకు బై అత్ ను తీసుకొని వారి సహాయం చేశారు.హబీబ్ మరియు ముస్లిం బిన్ ఔసజా ముస్లిం బిన్ అఖీల్ ను ఉబైదుల్లాహ్ సైన్యం నుండి ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచి వారి ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రయత్నించారు. ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి సందేశానుసారం రాత్రి వేళలో కూఫా నగరాన్ని వదిలి కర్బలా వైపు పయనించారు.కర్బలా చేరుకున్న హబీబ్ ఇమాం హుసైన్[అ.స] మరియు వారి కుటుంబికల పరిస్థితిని చూసి తల్లడిల్లిపోయారు.చివరకు వారి ఆజ్ఞను తీసుకున్ని యజీద్ సైన్యంతో విరోచితంగా పోరాడి  యజీద్ సైన్యంలో నుండి 62 మందిని హతమార్చారు.పోరాడుతూ అలిసిపోయి చివరకు “బదీల్ బిన్ సరీం” చేతిలో చంపబడారు.వెంటనే హబీబ్ వద్దకు చేరుకున్న ఇమాం హుసైన్[అ.స] చాలా విలపించారు ఆ తరువాత “నేను నా త్యాగం మరియు నా అనుచరుల త్యాగం యొక్క పరిహారాన్ని ఆ దేవుని నుండి ఆశిస్తున్నాను” అని పలికారు.

రెఫరెన్స్: వఖ్ అతుత్ తఫ్ఫ్,అబి మఖ్నఫ్,పేజీ నం:265,నఫసుల్ మహ్మూం,ఖుమ్మి,పేజీ నం:124,అబ్సారుల్ ఐన్,సమావి,పేజీ నం:127.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11