హుర్ బిన్ యజీద్ అర్ రియాహి

బుధ, 09/04/2019 - 12:38

హుర్ బిన్ యజీద్ అర్ రియాహి గురించి సంక్షిప్తంగా.

హుర్,కూఫా,హుసైన్.

హుర్ బిన్ యజీద్ అర్ రియాహి,అషూరా సంఘటనకు ముందు ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి కుటుబికుల సమూహాన్ని మొహరించిన యజీద్ యొక్క సైన్యానికి అధిపతి.యజీద్ ఆజ్ఞానుసారంగా వెయ్యి మంది యొక్క సైన్యంతో దారిని అడ్డుకుని ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి దారిని కర్బలా వైపు మళ్ళించారు.చివరకు ఆషూరా రోజున తాను చేసిన తప్పుకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి చిన్నపాటి సమూహంతో ఏకమై వారి తరపు నుండి పోరాడి ప్రాణాలను వదిలారు. హుర్ ఉల్లేఖనం ప్రకారం నేను ఎప్పుడైతే కూఫాలో ఉబైదుల్లాహ్ యొక్క రాజభవనాన్ని వదిలి ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి వైపు రావాలనుకున్నానో చాటుగా ఈ శబ్దాన్ని మూడు సార్లు విన్నాను “ఓ హుర్! నీకు స్వర్గం యొక్క  శువార్తను తెలియపరుస్తున్నాము”,కానీ నేను ఇది శుభవార్త ఎలా అవుతుంది నేను చూస్తే వారితో పోరాడటానికి వెళుతున్నాను అని అనుకున్నాను.తాను చేసిన తప్పును తెలుసుకున్న హుర్ ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి వైపుకు వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.ఉమర్ ఇబ్నె సాద్ యొక్క సైన్యంలో ఒకడైన ముహాజిర్ బిన్ ఓస్,హుర్ తో ఏమిటి నువ్వు దాడి చేసే ఆలోచనలో ఉన్నావా? అని అన్నాడు.ముహాజిర్ చెప్పిన మాటను విని హుర్ కంపించిపోయారు,ఏమి సమాధానం ఇవ్వలేదు.హుర్ యొక్క పరిస్థితిని చూసి ముహాజిర్ కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి హుర్ తో ఈ విధంగా పలికాడు: “ఆ దేవునిపై ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను నిన్ను ఎప్పూడూ ఏ యుధ్ధంలోనూ ఈ విధంగా చూడలేదు,ఒక వేళ ఎవరైనా కూఫా వాసులలో అందరికంటే ధైర్యవంతులు ఎవరు అని ప్రశ్నిస్తే నీ పేరు చెప్పే వాణ్ణి,ఇప్పుడు నేను ఏ విధమైన పరిస్థితిలో నిన్ను చూస్తున్నాను?” అన్నాడు. అప్పుడు హుర్ "నిశ్చయంగా నన్ను నేను స్వర్గానికి,నరకానికి మధ్య చూస్తున్నాను,దేవునిపై ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను ఒక వేళ నన్ను చంపి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసినా నన్ను అగ్నిలో కాల్చివేసినా సరే నేను స్వర్గాన్ని తప్పా వేరే దేనినీ ఎంచుకోను" అని చెప్పి తన గుర్రంపై ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి వైపుకు వెళ్ళి వారి తరపున యజీద్ సైన్యంతో పోరాడి తన ప్రాణాలను అర్పించారు. హుర్ తన ప్రాయశ్చిత్తం మరియు వారు ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి తరపున చేసిన ప్రాణత్యాగం వలన షీయా ముస్లిముల మధ్య ఒక ప్రత్యేక గౌరవాన్ని పొందారు.

రెఫరెన్స్:మసీరుల్ అహ్జాన్,పేజీ నం:44,నఫసుల్ మహ్మూం,పేజీ నం:231.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18