దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు

శని, 10/05/2019 - 13:59

దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు

చరిత్రలో లిఖించబడి ఉన్న గురువారం సంఘటన, నిజమైనది. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. దీన్ని అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు, ముహద్దిసీన్‌లు మరియు చరిత్ర కారులు ఎలాగైతే వ్రాశారో అలాగే షియా ఉలమాలు మరియు ముహద్దిసీన్‌లు తమ పుస్తకాలలో వ్రాశారు. సహాబీయులందరూ దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల విధేయత చూపేవారు మరియు వారి ఆజ్ఞలను పాటించేవారు అని నమ్మేవారు, దైవప్రవక్త[అ.స] ఏదో లిఖించేందుకు కలం మరియు కాగితం అడిగినప్పుడు హజ్రత్ ఉమర్, దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల చేసిన అసభ్య ప్రవర్తన గురించి చదివనప్పుడు తప్పకుండా దిగ్భ్రమ చెందుతారు. ఇక మీరే ఆలోచించండి ఏమైవుంటుంది? అని. ఉమ్మత్‌ను తప్పుడు మార్గం నుండి రక్షించే విషయం ఇది. ఆ లేఖనంలో ముస్లిముల సందేహాలను దూరం చేసే ఏదో కొత్త విషయం ఉండే ఉంటుంది, అన్న విషయంలో సందేహం లేదు.  

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
18 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11