కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు

శని, 01/18/2020 - 17:59

కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు, ఉదా.. దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె సమాధి వారి ప్రక్కన ఎందుకు లేదు?...

కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు

జనాబె ఫాతెమా, దైవప్రవక్త[స.అ] మరణించిన తరువాత అందరికన్నా ముందు ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళారు. వారిద్దరికి మరణం మధ్య ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ తేడా లేదు. అయితే ఆమె సమాధి ఆమె తండ్రి ప్రక్కలో ఎందుకు లేదు? ఇది చాలా ఆశ్చర్యం కలుగించే విషయం. సరే ఒకవేళ ఇది కేవలం నా అంతిమ యాత్ర మౌనంగా జరగాలనే ఆమె కోరిక వలన అయ్యి ఉంటే, మరి ఆమె కుమారుడు ఇమామ్ హసన్[అ.స] గారిని దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రక్కలో ఎందుకు సమాధి చేయలేదు?. అయినప్పటికీ ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] ఇమామ్ హసన్[అ.స] దేహాన్ని సమాధి చేయడానికి అక్కడికి తీసుకొని వస్తే ఉమ్ముల్ మొమినీన్ ఆయేషా కచ్చరగాడిదపై ఎక్కి వచ్చి “నాకు ఇష్టంలేని వారిని నా ఇంట్లో అస్సల సమాధి చేయకండి” అని అరవడం మొదలు పెట్టారు. బనీ హాషిం మరియు బనీ ఉమయ్యాహ్‌ల మధ్య యుధ్ధ పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పుడు ఇమామ్ హుసైన్, “నేను దేహాన్ని దైవప్రవక్త[స.అ] సమాధి ప్రదక్షణ కోసం తీసుకొచ్చాను” అని అన్నారు. ఇలా అని “జన్నతుల్ బఖీ”కు తీసుకొని వెళ్ళి సమాధి చేశారు. ఎందుకంటే “నా అంతిమసంస్కార సమయంలో రక్తం చిందకూడదు” అని ముందే ఇమామ్ హసన్ కోరారు కాబట్టి.
రిఫ్రెన్స్
సమావీ తీజానీ, సుమ్మహ్తదైతు, మొఅస్ససతుల్ ఫజ్ర్, లండన్, 1991మీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11