దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి

శని, 01/18/2020 - 18:15

దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి ప్రముఖ రావీ అయిన ఇబ్నె అబ్బాస్ మాటల్లో...

దైవప్రవక్త[అ.స] భార్యకు చెందిన ఆస్తి

హజ్రత్ ఆయిషా ఇమామ్ హసన్[అ.స]ను దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రక్కలో సమాధి కానివ్వకుండా అడ్డుపడినప్పుడు ఇబ్నె అబ్బాస్ ఉమ్ముల్ మొమినీన్‌ను ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారు: “మీరు ఒంటెపై ఎక్కారు, కచ్చరగాడిదపై ఎక్కారు, ఇంకా కొన్ని రోజులు బ్రతికుంటే ఏనుగు మీద కూడా ఎక్కుతారు. దైవప్రవక్త[స.అ] ఆస్తిలో మీ భాగంలో 1/8 నుండి తొమ్మిదవ వంతు మాత్రమే కాని మీరు పూర్తి ఆస్తిని ఆక్రమించేశారు”
ఇది ఇబ్నె అబ్బాస్, ఆమెకు ఆస్తిలో ఎనిమిదో భాగంలో తొమ్మిదవ వంతు కాని ఆమె పూర్తి ఆస్తిని ఆక్రమించేశారని తెలుసుకున్న భయంకరమైన నిజం. ఒకవేళ దైవప్రవక్త[స.అ]కు ఎటువంటి ఆస్తే ఉండదని ఆమె తండ్రిగారి రివాయత్‌ను అంగీకరించినట్లైతే ఆమెకు కూడా ఎటువంటి భాగం ఉండదు. ఇక పూర్తిగా లేదా కొంచెం అనే ప్రశ్నలే ఉండవు. లేదా భార్యకు భాగం ఉంది కూతురికి భాగం లేదు అని ఏదైనా ఆయత్‌లో ఉందా!? లేక ఇది కేవలం తారుమారు చేసి కూతురిని ఆస్తి నుండి దూరం చేసి భార్యను ఆస్తి మొత్తానికి యజమానురాలు చేసే రాజకీయమా?.
ఆలోచించండి...!

రిఫ్రెన్స్
సమావీ తీజానీ, సుమ్మహ్తదైతు, మొఅస్ససతుల్ ఫజ్ర్, లండన్, 1991మీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10