ఉస్మాన్ సమాధానం ఆయిషా మరియు హఫ్సాకు

శని, 01/18/2020 - 18:38

ఆయిషా మరియు హఫ్సాలకు ఆస్తి విషయంలో హజ్రత్ ఉస్మాన్ ఇచ్చిన సమాధానం...

ఉస్మాన్ సమాధానం ఆయిషా మరియు హఫ్సాకు

ఇబ్నె అబిల్ హదీదె మొతజిలీ, నెహ్జుల్ బలాగహ్ వ్యాఖ్యానంలో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది; ఉస్మాన్ ఖిలాఫత్ కాలంలో హజ్రత్ ఆయెషా మరియు హఫ్సా అతని వద్దకు వచ్చి దైవప్రవక్త[స.అ] ఆస్తిలో భాగాన్ని ఇవ్వమని కోరారు. జారిబడి కూర్చున్న ఉస్మాన్ సరిగా కూర్చోని ఇలా అన్నారు: నిన్న మీరిద్దరు కలిసి మూత్రంతో పరిశుధ్ధించుకునే వాడిని తీసుకొచ్చి దైవప్రవక్త[స.అ]కు ఎటువంటి ఆస్తి ఉండదు అని సాక్ష్యం ఇప్పించారు. అయితే ఒకవేళ ఈ మాట నిజమైనదైతే ఇప్పుడు దేనికని వచ్చారు? ఒకవేళ అబధ్ధం అయితే మీరు ఫాతెమా[స.అ]ను ఆమె హక్కు నుండి ఎందుకు దూరం చేశారు? దానిపై ఆమెకు కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. (ఆ తరువాత) ఆమె(ఆయెషా) నఅసల్(ఉస్మాన్)ను చంపేయండి అతను కాఫిర్ అయిపోయాడు అని ప్రకటించారు.

రిఫ్రెన్స్
షర్హే నెహ్జుల్ బలాగహ్, ఇబ్నె అబిల్ హదీద్, భాగం 16, పేజీ 220-223.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10