మంచి ప్రవర్తన

గురు, 01/23/2020 - 18:28

మీరు లేనప్పుడు మీ గురించి చెడుగా చెప్పుకోవటం మీకు ఇష్టమేనా? దీన్ని మీరు అంగీకరిస్తారా?...

మంచి ప్రవర్తన

మీరు లేనప్పుడు మీ గురించి చెడుగా చెప్పుకోవటం లేదా మీలో ఉన్న లోపాలను ఇతరులకు చెప్పటం., మీకు ఇష్టమేనా!? మీరు లేనప్పుడు మీ గురించి చెడుగా చెప్పడాన్ని అంగీకరిస్తారా? ఇదొక్కటే కాదు ప్రతీ విషయంలో కూడా ఎవరూ మీకు చెడు తలబెట్టకూడదు అనే భావిస్తారు.
ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఉల్లేఖనం: ఎవరైతే తాను ఇష్టపడేవాటినే ఇతరుల కోసం ఇష్టపడతాడో మరియు తాను ఇష్టపడనివాటిని ఇతరుల కోసం ఇష్టపడడో, అల్లాహ్ ఆ ముస్లిమును ఇష్టపడతాడు[మహాసిన్, భాగం1, పేజీ10]. ఈ హదీస్ ప్రకారం ఎదుటి వాడు మనకు చెడుతలబెట్టటం మనకు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి మనం కూడా వారికి చెడుతలబెట్టకూడదు.

రిఫ్రెన్స్
బర్ఖీ, అహ్మద్ బిన్ ముహమ్మద్, దారుల్ కుతుబ్ అల్ ఇస్లామియహ్, ఖుమ్-ఇరాన్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
18 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10