హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఈమాన్ బరువు

బుధ, 02/12/2020 - 17:58

రివాయత్: “ఒక వేళ అబూబక్ర్ గారి ఈమాన్ పూర్తి ఉమ్మతీయుల ఈమాన్‌తో తూకం వేస్తే అబూబక్ర్ పల్లెం బరువుగా ఉంటుంది”.

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఈమాన్ బరువు

రివాయత్: “ఒక వేళ అబూబక్ర్ గారి ఈమాన్ పూర్తి ఉమ్మతీయుల ఈమాన్‌తో తూకం వేస్తే అబూబక్ర్ పల్లెం బరువుగా ఉంటుంది”.
ఇది ఏమాత్రం సరైన హదీస్ కాదు. ఎందుకంటే స్వయంగా అబూబక్ర్ కి కూడా ఈ ఈమాన్ గురించి తెలిసుంటే అయ్యో, నేను జహ్రా[స.అ] ఇంటిపై దాడి చేసుండకపోతే ఎంతబాగుండేదో, మరియు “ఫజాతుస్సల్మా”ను కాల్చి ఉండకపోతే ఎంత బాగుండేదో, నేను ఖిలాఫత్ పదవిని ఉమర్ లేదా అబూ ఉబైదాకైనా ఇచ్చేసి ఉంటె ఎంత బాగుండేదో, అని బాధ పడి వుండేవారు కాదు.[తబరి, భాగం 4, పేజీ 52]
అబూబక్ర్ చివరి నిమిషాలలో, “నేను మనిషిలా కాకుండా జంతు వెంట్రుకనో లేదా ఒంటె పెంటకమో అయ్యి వుంటే ఎంతబాగుండేదో” అని తన ఆశను వ్యక్తం చేశారు. మరి ఇలాంటి గొప్ప ఈమాన్ ఉన్న వారు తమ జీవిత చివరి గడియాలలో ఇలా పశ్చాత్తాపం, లేదా భంగపాటును వ్యక్తం చేయడు.

రిఫరెన్స్
తబరి, భాగం 4, పేజీ 52; అల్ ఇమామతొ వస్సియాసహ్, భాగం 1, పేజీ 18; తారీఖె మస్వూదీ, భాగం 1, పేజీ 414

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
20 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17