అనుకూలమైన స్వయపరియాలోచన

సోమ, 05/11/2020 - 18:13

సహాబీయులలో కొందరు ఇస్లాం ఆదేశాలనుసారం అమలు చేయకుండా తమకు అనుకూలంగా ఉండే వాటిని స్వయంగా ఆలోచించి దానినే ఇస్లాం ఆదేశంగా ప్రదర్శించేవారు...

అనుకూలమైన స్వయపరియాలోచన

ఇస్లాం యొక్క స్పష్ట ఆదేశాలను ప్రతిఘటిస్తూ స్వయపరియాలోచనను ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ ప్రదర్శించారు. నాయకుడిని ప్రజలు ఎన్నుకోవాలీ అని అసత్యపు వాదనతో దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క నిజమైన ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స]ను వారి ఖిలాఫత్ పదవి నుంచి దూరం చేసి అబూబక్ర్ ను ఖలీఫాగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ తరువాత ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్ ఖిలాఫత్ సమయంలో తమకు అనుకూలంగా అబూబక్ర్ స్వయంగా ఉమర్ ను తన తరువాతి ఖలీఫాగా నియమించారు.  
ఉమరైతే ఇంకా రెండడుగులు ముందుకు వేసి ముస్లిముల వ్యవహారంలో కలగజేసుకొని అల్లాహ్ హలాల్ చేసిన వాటిని హరాంగాను మరియు హరాంను హలాల్ గాను మార్చేశారు.

రిఫరెన్స్
సుననె, అబూ దావూద్, భాగం 1, పేజీ 344.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15