యాసీన్ సూరహ్

ఆది, 12/24/2017 - 17:48

.హజ్రత్ ఇమామ్ జాఫరే సాదిఖ్[అ.స] ప్రవచానుసారం “ప్రతీ దానికి హృదయం ఉంటుంది మరి ఖుర్ఆన్ యొక్క హృదయం “యాసీన్” సూరహ్.

యాసీన్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 36వ సూరా ఇది. “యాసీన్” దైవప్రవక్త() పేరు. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని మొదటి ఆయత్. ఈ సూరాలో “యాసీన్” అను పదం ఒకసారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో ఒకసారి వచ్చింది. ఈ సూరాలో 83 ఆయత్‍లు, 730 పదాలు మరియు 3068 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 3 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “జిన్” సూరా మరియు దీని తరువాత “ఫుర్‏ఖాన్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. ఈ సూరహ్ పేరు “యాసీన్” అని పెట్టడానికి గల కారణం ఈ సూరహ్ “యాసీన్” పదంతో మొదలవ్వడం. దీని పేరు “యాసీన్” కాకుండా మరో మూడు పేర్లున్నాయి అవి: 1. హబీబ్ నజ్జార్, 2. దాఫిఅహ్, 3. ముఅమహ్. ఈ సూరహ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే దీనిని ఖుర్ఆన్ యొక్క హృదయం అంటారు. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి హజ్రత్ ఇమామ్ జాఫరే సాదిఖ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను: “ప్రతీ దానికి హృదయం ఉంటుంది మరి ఖుర్ఆన్ యొక్క హృదయం “యాసీన్” సూరహ్. మరియు ఎవరైతే రాత్రి లేదా పగల పూట చదువుతారో వారు ఆపదల నుండి సురక్షితంగా ఉంటారు, మంచి భాగ్యాన్ని పొందుతాడు. మరి పడుకునే ముందు చదివిన వారికి అల్లాహ్, దుష్టుడైన షైతాన్ యొక్క  దుష్టత్వం నుండి కాపాడేందుకు వేల దూతలను నిర్ధారిస్తాడు మరియ పగలు మరణిస్తే స్వర్గాస్తులవుతారు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4