అల్లాహ్ ఆదేశం మరియు షూరా

మంగళ, 05/12/2020 - 12:01

అల్లాహ్ ఆదేశం మరియు షూరా రెండూ వేరు అన్న విషయం తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం...

అల్లాహ్ ఆదేశం మరియు షూరా

ఈనాడు, ఖిలాఫత్ స్పష్ట ఆదేశాలను నిరాకరించిన వాళ్ళు “ప్రపంచంలో డెమోక్రసీని మొదలు పెట్టిందే మేము” అని గర్విస్తారు. దీని మొదటి అనుభవం “సఖీఫా ఎ బనీ సాయిదహ్”లో అయ్యింది. మరి ఈ పరియాలోచనే, ఇస్లాం స్పష్ట ఆదేశానికి ప్రతిఘటనగా వెల్లడించబడింది. దీని వల్ల ఇస్లాంను పశ్చిమ విచారాలకు దగ్గర చేయబడింది. మరి దాని ఫలితంగా ఈ రోజువరకు పశ్చిమవాసులు, వాళ్ళను అభివృధ్ధిని ఇష్టపడే వాళ్ళుగా మరియు వాళ్ళ ఇస్లాంను సౌకర్యం,  సౌలభ్యం గల ఇస్లాంగా నిర్దారిస్తారు. మరి అల్లాహ్ స్పష్ట ఆదేశాలను పాటించే వాళ్ళను కఠోరకులు, పూర్వీకుల విధేయులు, లాంటి పేర్లతో గుర్తిస్తారు. షియాల సంబంధం ఈ రెండవ రకం వాళ్ళతో అని నిర్దారిస్తారు. షియాలకు అల్లాహ్ ఆదేశం మరియు షురా మధ్య ఉన్న తేడా తెలుసు. ఎక్కడైతే ఇస్లాం యొక్క స్పష్టమైన ఆదేశం ఉండదో అక్కడే షురాను ఉపయోగిస్తారని, లేకపోతే స్పష్ట ఆదేశం ఉండగా షూరాను అశ్రయించే ప్రశక్తే లేదు, అని తెలుసు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14