అహంకారం నాశనానికి కారణం

గురు, 05/21/2020 - 14:27

అహంకారం నాశనానికి కారణం అని ఖుర్ఆన్ స్పష్టంగా చెబుతుంది అయినా సరే మనిషికి తెలిసిరావటం లేదు...

అహంకారం నాశనానికి కారణం

ఆయత్ మరియు రివాయతుల ప్రకారం ఇతరుల పట్ల అహంకారం చూపిన వారు అతడు మనిషి కానివ్వడి లేదా వేరే సృష్టి కానివ్వండి ఆ అహంకారం అతడిని నాశనం చేస్తుంది. దానికి స్పష్టమైన ఉదాహారణ షైతాన్ అహంకార ఉదాహారణం; అల్లాహ్ హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స]ను సజ్దా చేయమని ఆదేశించినపుడు షైతాన్ అల్లాహ్ ఆదేశం పట్ల ఇలా చెబుతూ తన అహంకారాన్ని వ్యక్తం చేశాడు: “కుళ్లి, ఎండిన మట్టితో నీవు సృష్టించిన మనిషి ముందు నేను మోకరిల్లబోను”[హిజ్ర్:33] ఆ తరువాత ఇలా అన్నాడు: “నేను అతనికంటే ఘనుడను. నీవు నన్ను అగ్నితో సృష్టించావు, అతన్నేమో మట్టితో చేశావు”[అఅరాఫ్:12].
మరో ఉదాహారణ., ఫిర్ఔన్ ఇలా అన్నాడు: “నేను మీ సర్వోన్నత ప్రభువును”[నాజిఆత్:24] అలాగే ఇలా కూడా అన్నాడు: “నేను తప్ప మీకు మరో దేవుడున్నాడన్న సంగతి నాకు తెలీదు”[ఖసస్:38]
వీరిద్దరు ఎలా నాశనమయ్యారో అందరికి తెలిసిందే; షైతాన్ అల్లాహ్ సానిధ్యాన్ని కోల్పోయాడు మరియు ఫిర్ఔన్ లాంటి రాజు ఒక చిన్న దోమ ద్వార తన ప్రాణాలను విడిచాడు.[మబాహిసె అఖ్లాఖీ(1) తకబ్బుర్ శీర్షికలో]

రిఫరెన్స్
మజల్లయె ముబల్లిగా, ఇస్ఫన్ద్ 1385, షుమారయె 88.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12