అహంకారం ఫలితం అవిశ్వాసం మరియు షిర్క్

ఆది, 05/24/2020 - 11:47

అహంకారం అవిశ్వాసం మరియు షిర్కుకు దారి తీస్తుంది దీనికి నిదర్శనం షైతన్ అహంకారమం...

అహంకారం ఫలితం అవిశ్వాసం మరియు షిర్క్

అహంకారం ద్వార అహంకారికి నష్టాలు కూడా కలుగుతాయి వాటిలో ఒకటి అవిశ్వాసం మరియు షిర్క్; షైతాన్ యొక్క అహంకారం వల్ల అతడికి కలిగిన నష్టాన్ని అల్లాహ్ సూరయే బఖరహ్ లో వివరించెను: “మీరందరూ ఆదం ముందు సాష్టాంగపడండి” అని మేము దూతలను ఆజ్ఞాపించినపుడు ఇబ్లీసు తప్ప అందరూ సాష్టాంగపడ్డారు. వాడు మాత్రం తిరస్కరించాడు. అహంకారి అయి, అవిధేయులలో చేరిపోయాడు.[బఖరహ్:34]
మరో ఆయత్ లో ఇలా ఉంది: “ఏ హక్కూ లేకుండా భూమిపై గర్వాన్ని ప్రదర్శించేవారిని నా ఆదేశాల నుంచి మరలిస్తాను. ఒకవేళ సూచనలన్నింటినీ తిలకించినా కూడా వారు వాటిని విశ్వసించరు. సరైన మార్గం వారికి కానవస్తే వార దానిని తమ మార్గంగా చేసుకోరు. పెడదారి కనిపిస్తే మాత్రం దాన్ని తమ మార్గంగా చేసుకుంటారు. మా ఆయతులను ధిక్కరించి, వాటిపట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరిని కనబరచటం వల్ల వారికీ దురవస్థ పట్టింది”[అఅరాఫ్:146]

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20