అహంకారం యొక్క రకాలు

మంగళ, 05/26/2020 - 16:13

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులనుసారం ఇతరుల పట్ల అహంకారం చూపిన వారిని వారి అహంకారం నాశనం చేస్తుంది...

అహంకారం యొక్క రకాలు

ఇస్లాం ఉపదేశాలనుసారం ఇతరుల పట్ల అహంకారం చూపిన వారిని వారి అహంకారం నాశనం చేస్తుంది. అహంకారం కూడా కొన్ని రకాలుగా నిర్థారించబడి ఉంది. 
మొదటి రకం: అల్లాహ్ పట్ల అహంకారం, ఉదాహారణకు అల్లాహ్ హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స]ను సజ్దా చేయమని ఆదేశించినపుడు ఆయన ఆదేశం పట్ల అహంకారాన్ని వ్యక్తం చేసిన షైతాన్ అహంకారం.[హిజ్ర్:33, అఅరాఫ్:12].
రెండవ రకం: దైవప్రవక్త[అ.స]ల పట్ల అహంకారం, ఉదాహారణకు ఫిర్ఔనీయులు హజ్రత్ మూసా మరియు హారూన్ లను ఉద్దేశించి “ఏమిటీ, మనలాంటి ఇద్దరు మానవ మాత్రులను మనం విశ్వసించాలా? అని అన్నారు”[ము’మినూన్:47] ఇలాంటి మరెన్నో ఉదాహారణలు. చివరికి వీరందరూ నాశనమయ్యారు.
మూడవ రకం: ఇతరుల పట్ల అహంకారం, వీటి ఉదాహారణలు చాలా ఉన్నాయి. ఉదయం లేచినప్పటి నుండి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు ఎన్నో మనిషులను చూస్తూ ఉంటాము.[మబాహిసె అఖ్లాఖీ(1) తకబ్బుర్ శీర్షికలో]

రిఫరెన్స్
మజల్లయె ముబల్లిగా, ఇస్ఫన్ద్ 1385, షుమారయె 88.   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13