అహంకారం శాఖలు

మంగళ, 05/26/2020 - 17:08

“స్వయఔన్నత్యము”, “స్వయకేంద్రీకం”, “స్వప్రయోజనపరత్వం”, “స్వయఔన్నత్యాన్వాషణ”, “స్వయకీర్తి”

అహంకారం శాఖలు

అహంకారం గురించి చెప్పాలంటే దాన్ని వివిధ రకారులుగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహారణకు “స్వయఔన్నత్యము”, “స్వయకేంద్రీకం”, “స్వప్రయోజనపరత్వం”, “స్వయఔన్నత్యాన్వాషణ”, “స్వయకీర్తి” ఒకరకంగా ఇవన్నీ అహంకారానికి చెందినవే, ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ అహంకారం యొక్క శాఖలు, కేవలం యాంగిల్స్ మాత్రమే వేరు.
ఒకడు కేవలం తనను ఇతరుల పై ఉత్తముడిగా భావించుకుంటూ ఉంటాడు ఇది :స్వయ ఔన్నత్యము”. ఇంకొకడు ఈ స్వయఔన్నత్యం వలన సమాజ సాముహిక కార్యములన్నీంటిలో తనదే పైచెయ్యి ఉండాని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు దీన్ని “స్వయకేంద్రీకం” అంటారు. సాముహిక కార్యములలో ముఖ్యంగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కేవలం తన లాభం గురించి ఆలోచించి ఇతరులను పట్టించుకోకపోవటాన్ని “స్వప్రయోజనపరత్వం” అంటారు. ఎవరైతే ఇతరులపై అధికారం చెలాయించాలను కుంటాడో అతడు “స్వయఔన్నత్యాన్వాషణ”కు గురి అయి ఉన్నాడని అర్థం. మరి అలాగే ఎవరైతే తన ధన, పదవి మరియు స్థాయిని ఇతరుల పై రుద్దుతూ ఉండేవారు “స్వయకీ”.కి గురి అయ్యి ఉంటాడు.[మబాహిసె అఖ్లాఖీ(1) తకబ్బుర్ శీర్షికలో]

రిఫరెన్స్
మజల్లయె ముబల్లిగా, ఇస్ఫన్ద్ 1385, షుమారయె 88.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16