ఒక ముస్లిం సోదరునిపై ఇతర ముస్లిముకు గల ఐదు హక్కులు

బుధ, 05/27/2020 - 18:05

ఒక ముస్లిముకు ఇతర ముస్లిము సోదరునిపై గల ఐదు హక్కులు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో.

ముస్లిం,ఇమాం సాదిఖ్,హక్కులు.

ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారి అనుచరులైన ము అల్లా బిన్ అఖ్నస్ ఈ విధంగా ఉల్లేఖిస్తున్నారు: “నేను ఒక రోజు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారితో ఒక ముస్లిం పై ఇతర ముస్లిముకు ఉన్న హక్కేమిటి? ” అని ప్రశ్నించాను.దానికి ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారు “ప్రతీ ముస్లిముపై ఇతర ముస్లిముకు 5 రకాల హక్కులున్నాయి,ఎవరైనా ఒక వేళ వాటిలో నుండి ఏ ఒక్క దానిని పూర్తి చేయకపోతే అతడు ఆ దేవుని యొక్క దాసత్వం నుండి తొలగిపోతాడు మరియు అల్లహ్ కూడా అతని సంరక్షకునిగా ఉండడు అన్నారు”.అప్పుడు ము అల్లా ఇమాం ల వారితో “మా ప్రాణాలు మీపై ఫిదా అవ్వుగాక! ఆ ఐదు హక్కులేమిటి తెలియజేయండి” అని అన్నారు.దానికి ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారు “ఓ ము అల్లా! నేను నీ గురించి భయపడున్నాను,ఆ హక్కులను నీ ముందు ప్రస్థావించిన తరువాత నీవు వాటి గురించి తెలుసుకుని కూడా వాటిపై అమలుపరచకపోతే?” అని అన్నారు.దానికి ము అల్లా “ఆ దేవునిని మించిన వేరే శక్తి ఏదీ లేదు! [మీరు సెలవివ్వండి!]” అని అన్నారు.అప్పుడు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారు “అవి ఐదు హక్కులు: ముస్లిం సోదరుడు ప్రమాణం చేసినప్పుడు దానిని సమ్మతించు,అతని పిలుపును స్వీకరించు,అతను జబ్బు బారిన పడినప్పుడు అతనికి సేవ చేయుము, అతని జనాజాలో పాల్గొనుము,ఒక వేళ అతని అవసరాలేమిటో నీకు తెలిసినప్పుడు అతనిని ఆదుకో” అని అన్నారు.

రెఫరెన్స్: ఉసూలె కాఫీ,2వ భాగము,పేజీ నం:169.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14