వాఖిఅహ్ సూరహ్

బుధ, 02/14/2018 - 19:27

.అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క 56వ సూరహ్ అయిన “వాఖిఅహ్” సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

వాఖిఅహ్ సూరహ్

వాఖిఅహ్ సూరహ్
ఖుర్ఆన్ యొక్క 56వ సూరహ్ ఇది. “వాఖిఅహ్” అనగ సంభవించేది. అనగా ప్రళయం. ఈ సురహ్ కు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరహ్ లోని మొదటి ఆయత్. ఈ సూరహ్ లో “వాఖిఅహ్” అను పదం 4 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 24 సార్లు(వాఖిఅహ్, వఖఅ, మవాఖే మొదలకు పదాలన్ని కలిపి) వచ్చింది. ఈ సూరహ్ లో 96 ఆయత్‍లు, 378 పదాలు మరియు 1756 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరహ్ లో “అల్లాహ్” పదం ఒక్కసారి కూడా రాలేదు. ఈ సూరహ్ మక్కా లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “తాహా” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “షుఅరా” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. “వాఖిఅహ్” సూరహ్ నామకరణానికి కారణం “వాఖిఅహ్” పదంతో ఈ సూరహ్ మొదలవ్వడం. ఈ సూరహ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఖుర్ఆన్ యొక్క పవిత్రత మరియు ప్రతిష్టత ప్రస్తావనం ఈ సూరహ్ లో ఉండడం. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే ప్రతీ రాత్రి “వాఖిఅహ్” సూరహ్ ని పఠిస్తాడో అల్లాహ్ మరియు ఆయన దాసులందరూ అతనిని ఇష్టపడతారు. ఈ లోకంలో అతడు గతిలేని మరియు బీదతనానికి, ప్రాపంచిన కష్టలకి గురికాడు. అమీరుల్ మొమినీన్ యొక్క ముఖ్యమైన మిత్రులలో లెక్కించబడతాడు”[మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ355].

రిఫ్రెన్స్
మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ355.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10