ఖైబర్ యుద్ధం జరగడానిక కారణం

బుధ, 04/11/2018 - 13:56

ఇస్లాం ప్రచారం మొదటి దశలలో జరిగిన యుద్ధాలలో ఒక యుద్ధం ఖైబర్ యుద్ధం. ఆ యుద్ధం జరగడానికి గల కారణాల వివరణ సంక్షిప్తంగా.

ఖైబర్ యుద్ధం జరగడానిక కారణం

దైవప్రవక్త[స.అ] మక్కా నుండి మదీనహ్ కు వెళ్ళిపోయిన తరువాత మెల్లమెల్లగా ఇస్లాం వ్యాపించడం మొదలయ్యింది, అప్పుడు మదీనహ్ కు చెందిన యూధులకు దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ముస్లిముల పట్ల ద్వేషం పెరిగింది. మరియు వారు కేవలం ఇస్లాం మరియు ముస్లిములను ఎలా నాశనం చేయాలి అన్న విషయం పై దృష్టిపెట్టి తమ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు.
దైవప్రవక్త[స.అ] “బనీ నజీర్” యొక్క యూధులను అన్యాయప్రవర్తన వల్ల మదీనహ్ నుండి బహిష్కరించారు, వారిలో నుండి కొందరు “హయ్య్ ఇబ్నె అఖ్తబ్”, “సలామ్ ఇబ్నె అబిల్ హఖీఖ్” మరియు “కనానహ్ ఇబ్నె రబీ ఇబ్నె అబిల్ హఖీఖ్”లు “ఖైబర్” వైపుకు ప్రయాణించారు. అక్కడ నుండి మక్కాకు వెళ్ళి అక్కడ ఖురైషీయులను ముస్లిములకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడానికి ఉసగొలిపాలు. ఇలా “ఖైబర్”కు చెందిన యూధులు ఇస్లాం కొరకు హాని అయ్యారు. దైవప్రవక్త[స.అ]కు ఖైబర్ ఇరుగుపొరుగులో ఉండే అరబ్ కు చెందిన బనీ సఅద్ ఇబ్నె అబీబక్ర్ సమూహం కూడా యూధులతో ఖైబర్ లో కలిసి పోయింది, అని వార్త అందినప్పుడు, దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ అలీ[స.అ]ను కొంతమంది సైనికులతో అక్కడికి పంపారు. మరి ఎప్పుడైతే అలీ[స.అ] వారి పై దాడి చేశారో వారు అక్కడ నుండి పారి పోయారు.
ఆ తరువాత రెండవ సారి ఖైబర్ యూధులు, అరబ్ కు చెందిన విగ్రహారాధకులకు ధనం ఆశ చూపి మరియు ముస్లిములకు వ్యతిరేకంగా ఉసగొలిపారు. దైవప్రవక్త[స.అ]కు యూధలు రూమ్ మరియు ఇరాన్ రాజుల సహాయంతో ఇస్లాంను అంతం చేస్తారేమేనన్న భయం కూడా ఉంది. దైవప్రవక్త[స.అ] కు ముస్లిములకు ఖైబర్ యూధుల నుండి విముక్తి చేయడానికి ఇదే మంచి అవకాశం, అందుకనే దైవప్రవక్త[స.అ] మదీనహ్ చుట్టుప్రక్కల నుండి యూధుల చివరి కేంద్రం పై ఖబ్జా చేయమని ముస్లిములకు ఆదేశించారు. హజ్రత్ అలీ[స.అ] చేతికి తెలుపు రంగు ద్వజాన్ని ఇచ్చి ఖైబర్ వైపుకు పంపారు. ఇలా ఖైబర్ యుద్ధం సంభవించింది.[ముంతహల్ ఆమాల్, దైవప్రవక్త[అ.స]కు సంబంధించిన అధ్యాయంలో]

రిఫ్రెన్స్
షేక్ అబ్బాస్ ఖుమ్మి, ముంతహల్ ఆమాల్, దైవప్రవక్త[అ.స]కు సంబంధించిన అధ్యాయంలో

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by zaheer on

Jazakallah. apna qeemti waqt is site k liye dene k liye shukriya...

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8