ఇఖ్లాస్

గురు, 08/23/2018 - 07:08

ఇఖ్లాస్ అనగా కల్మషంలేని పని, అల్లాహ్ కోసమే అమలు చేయడం, అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపడం.

ఇఖ్లాస్

హదీసె ఖుద్సీ ప్రకారం అల్లాహ్ ప్రవచనం: “ఇఖ్లాస్ నా రహస్యముల నుండి ఒక రహస్యం, దానిని నేను నా దాసుల నుండి నేను ఇష్టపడే దాసుడి హృదయంలో వేస్తాను”[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం67, పేజీ249].
“ఇఖ్లాస్” అనగా పవిత్రమైన, స్వచ్ఛమైన, కల్మషం లేనిది. అల్లాహ్ పట్ల ఇఖ్లాస్ ను చూపడం అనగా విదేయత పరంగా కేవలం అల్లాహ్ నే ఉద్దేశించాలి. మనం చేసే పని యొక్క లోపలాపైనా రెండూ భాగాలు సమనంగా ఉండాలి. ఇఖ్లాస్ యొక్క గొప్పస్థానమేమిటంటే మనిషి చేసే పని యొక్క బాహ్య రూపం కన్నా అంతర రూపం బలంగా ఉండడం. మేము చేసే పనులను కల్మషం లేకుండా పవిత్రంగా కేవలం అల్లాహ్ కోసం మరియు ఆయన సామిప్యం పొందేందుకే చేయాలి.
ఇఖ్లాస్ అంటేనే అల్లాహ్ కోసం. కాని ఖేదించదగ్గ విషయమేమిటంటే ఈనాడు మేము మన సమాజంలో చూసినట్లైతే మనకు ‘ఇఖ్లాస్’ యొక్క ఆలోచన కూడా మానవులలో కనబడడం లేదు. మనం చేసేదంతా మన గుర్తింపు కోసమే, మన ఆత్రుత, ఆశయం అన్నీ మన గురించే. ఒక్క పని కూడా అల్లాహ్ కోసం చేయడం లేదు. ఈరోజు నుండి చిన్న చిన్న విషయాలలోనే సరి కేవలం అల్లాహ్ ను ఉద్దేశించి, అల్లాహే నే దృష్టిలో ఉంచి మన పనులను చేద్దాం, కొద్ది రోజులలోనే మీరు మంచి ఫలితాన్ని చూస్తారు. ఇన్షాఅల్లాహ్.   

రిఫ్రెన్స్
అల్లామా మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్, దారుత్తఆరుఫ్ లిల్ మత్బూఆత్, బీరూత్, లబ్నాన్, 1421 హిజ్రీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12