ఇఖ్లాస్ యొక్క ఫలితాలు హదీస్ దృష్టిలో

శుక్ర, 08/24/2018 - 07:11

మనిషి తాను చేసే పనులను కేవలం అల్లాహ్ కోసం, ఆయన సామిప్యం కోసం చేస్తే; మంచి మంచి  ఫలితాలను తన సొంతం చేసుకోవచ్చు. వాటిలో కొన్ని:

ఇఖ్లాస్ యొక్క ఫలితాలు హదీస్ దృష్టిలో

1. అల్లాహ్ సామిప్యం: ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఉల్లేఖనం: “ఆలోచనలను స్వచ్ఛంగా మార్చుకుంటే దాసుడు అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని పొందగలడు”[మీజానుల్ హిక్మహ్, భాగం3, పేజీ279].
2. అల్లాహ్ సహాయం: హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] ఉల్లేఖనం: “ఎవరైతే అల్లాహ్ ఆస్థానానికి కల్మషం లేనటువంటి స్వచ్ఛమైన ఆరాధనను పంపుతారో, అల్లాహ్ కూడా మంచి ఔచిత్యంతో అడుగడుగున వారికి సహాయపడతాడు”[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం71, పేజీ184].
3. యుక్తి మరియు నైపుణ్యం: దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం: “ఎవరైనా సరే నలభై రోజుల వరకు ఇఖ్లాస్ తో అల్లాహ్ కోసం గడిపితే అల్లాహ్ అతడి నోట యుక్తి మరియు నైపుణ్యం యొక్క నదులను ప్రవహింపజేస్తాడు”[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం70, పేజీ243]. అలాగే ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇలా ఉల్లేఖించారు: “ఎప్పుడైతే ఇఖ్లాస్ తో పని చేస్తారో నైపుణ్యాలు ప్రకాశిస్తాయి”[షర్హె గురరుల్ హికమ్, భాగం4, పేజీ315].
4. విజయం పొందుతారు: ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఉల్లేఖనం: “ఏ పనిలోనైనా సరే విజయానికి మూలకారణం ఆలోచనలో స్వచ్ఛత”[షర్హె గురరుల్ హికమ్, భాగం4, పేజీ315]
5. భీతి మరియు ఘనత: ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] ఉల్లేఖనం: “విశ్వాసి తనను తాను అల్లాహ్ యొక్క కల్మషం లేని దాసునిగా తీర్చిదిద్దుకుంటే అల్లాహ్ ప్రతీ దానిని అతడి పట్ల గౌరవంగా ఉండమని ఆదేశిస్తాడు, చివరికి భూమి పై నడిచే జంతువులకు మరియు ఆకాశం పై ఎగిరే పక్షుల పై కూడా అతడి పట్ల భయభీతులను పుట్టిస్తాడు”[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం70, పేజీ248].

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7