ఇఖ్లాస్ యొక్క తరగతులు

శుక్ర, 08/24/2018 - 07:28

మేము చేసే పని యొక్క స్వచ్ఛత మరియు ఇఖ్లాస్ ను బట్టి మన స్థానం నిర్ణయించబడుతుంది. ఎవరు ఎంత ఇఖ్లాస్ కలిగి ఉంటే వారు అంత అల్లాహ్ కు దగ్గర అవుతారు.

ఇఖ్లాస్ యొక్క తరగతులు

మానవుని సౌభాగ్యం విషయంలో “ఇఖ్లాస్” యొక్క పాత్ర చాలా ప్రాధాన్యమైనది. మరి మనిషి తన దినచర్యలో ఇఖ్లాస్ ను జోడిస్తే అతడి ఇహపరలోక జీవితం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా మారుతుంది. మంచి ఫలితాలు అతడికి సొంతం అవుతాయి. అందరి ఇఖ్లాస్ ఒకే విధంగా, ఒకే శ్రేణిలో ఉండదు. వాటికి కూడా తరగతులుంటాయి. మనిషి తాను చేస పనిలో ఎంత ఇఖ్లాస్ ను ప్రాధాన్యత ఇస్తే అంత మంచి ఫలితాలను తన సొంతం చేసుకుంటాడు. మనిషిలో ఎంత ఎక్కువ ఇఖ్లాస్ ఉంటుందో అతడు అల్లాహ్ కు దృష్టిలో అంత గొప్ప స్థానం కలిగి ఉంటాడు, మరి ఎంత తక్కువగా ఉంటే అతడి పుణ్యకార్యముల విలువ అంత తక్కువగా ఉంటుంది.
అల్లాహ్ వద్ద విశ్వాసుల స్థానాలు కూడా వారి వారి ఇఖ్లాస్ ప్రకారమే ఇవ్వబడుతుంది. దైవప్రవక్త[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను: بِالْإِخْلاٰصِ تَتَفٰاضَلُ مَرٰاتِبُ الْمُؤْمِنيٖنَ అనువాదం: “విశ్వాసుల స్థానాలు వారి ఇఖ్లాస్ ఆధారంగా నిర్థారించబడతాయి”[షర్హె గురరుల్ హికమ్, భాగం3, పేజీ217].

రిఫ్రెన్స్
అబ్దుల్ వాహిద్ బిన్ ముహమ్మద్ ఆమదిస షర్హె గురరుల్ హికమ్, దారుల్ ఇస్లామీ, ఖుమ్, ఇరాన్,

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8