అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల అగౌరవ ప్రవర్తన

ఆది, 09/09/2018 - 12:19

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల అగౌరవంగా ప్రవర్తించిన వారికి ఏమయ్యింది అన్న విషయంపై ఆషూరా రోజు జరిగిన సంగతి వివరణ.

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల అగౌరవ ప్రవర్తన

అల్లాహ్ యే స్వయంగా వారిని గౌరవించాడు. వారిని పవిత్రులూ, జ్ఞానులూ, ఇమాములుగా నిర్ధారించాడు. వీటన్నీంటికి ఖుర్ఆనే నిదర్శనం. వారిని అవమానించిన వాళ్ళను అల్లాహ్ తప్పకుండా శిక్షిస్తాడు. శిక్షించిన ఒక సంఘటనను ఇక్కడ ఉల్లేఖిస్తున్నాము.
ఆషూరా రోజు ఉదయం ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] నిలబడి ఉన్నారు, శత్రువులు దాడి చేయకుండా డేరాల వెనక భాగంలో గోతులు త్రవ్వి అందులో కట్టెలు వేసి నిప్పంటించారు. శత్రుసైన్యానికి చెందిన ఒక నీఛుడు, అతడి పేరు అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె హౌజహ్, మొహమ్మద్ ఇబ్నె అష్అస్ తో పాటు ముందుకు వచ్చాడు. అబ్దుల్లాహ్ ఇమామ్ హుసైన్[అ.స]తో ఇలా అన్నాడు: “స్వయంగా నీవే నిప్పంటించుకున్నావు, తొందరపడకండి మేము మిమ్మల్ని చంపుతాము మీరెళ్ళి నిప్పు(నరకానికి) చేరుతారు”
ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] అతడిని చూసి ఇలా అన్నారు: “ఓ అల్లాహ్! ఇతడిని ఈ నిప్పులోనే కాల్చేయి, మా ప్రతిష్టను నిరాకరిస్తున్నాడు” అదే సమయంలో అతడి గుర్రం కాలు తడబడి అదే నిప్పులో పడి నరకానికి చేరాడు.
‘మొహమ్మద్ ఇబ్నె అష్అస్’ ఈ సంఘటనను చూసి, ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] ను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు: “ఓ అబాఅబ్దిల్లాహ్! ఇది అనుకోకుండా జరిగింది, అల్లాహ్ దృష్టిలో నీకు ప్రత్యేక స్థానం, గౌరవం ఉంది అని భావించకు” ఇమామ్ ఇలా అన్నారు: “ఎందుకు లేదని అనుకుంటున్నావు? నీవు ఖుర్ఆన్ యొక్క ఈ ఆయత్ ను చదవలేదా “ఇన్నమా యురీదుల్లాహ లి యుజ్హిబ అన్కుముర్రిజ్స అహ్లల్ బైత్ వ యుతహ్హిరకుమ్ తత్హీ” ఆ తరువాత ఇమామ్ అతడిని కూడా దూషించారు, ఒక తేలు వచ్చి అతడి కాలును కాటేసింది, ఆ కాటు పుండుగా మారింది మరి అదే గాయంతో చచ్చాడు, యుద్ధం కూడా చేయలేకపోయాడు.[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం45, పేజీ 302]

రిఫ్రెన్స్
అల్లామా మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్, దారుత్తఆరుఫ్ లిల్ మత్బూఆత్, బీరూత్, లబ్నాన్, 1421 హిజ్రీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16