అమానత్ దారీ

ఆది, 10/07/2018 - 17:09

అమానద్ దారి, ఇస్లాంను ఆచరించేవారి యొక్క లక్షణాలలో రెండవ లక్షణం. దాని సంక్షిప్త వివరణ.

అమానత్ దారీ

ఇస్లాం మతకట్టుబాటు పట్ల విధేయత చూపే వారు ఎప్పుడు కూడా ఎవ్వరికి మోసం చేయరు, నమ్మకస్తులై ఉంటారు. ఇతరులకు సంబంధించిన వాటిలో న్యాయంగా ఉంటారు. పరుల సొమ్మును ఆశించరు. దీనినే ఇస్లాం భాషలో “అమానత్” అంటారు. ఒక రకంగా కొన్ని విషయాలు మనకు అమానత్ గా ప్రసాదించబడ్డాయి. వాటి పట్ల మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించకపోవడమే అన్యాయం. నమాజ్, పవిత్ర మాసూమ్, ఇస్లాం కోసం తమ ప్రణాలను అర్పించిన అమరవీరుల రక్తం, మరొకరి ఇంటి నుంచి భార్య రూపంలో వచ్చిన ఆడబిడ్డ ఇలాగే మరెన్నో; అన్నీ అమానతులే, నమాజ్ చదవకపోవడం, నమాజ్ పట్ల అన్యాయం. ఇమామ్ పట్ల అవిధేయత, ఇమామ్ పట్ల అన్యాయం. ఇస్లాంను నష్టం కలిగించే పని చేయడం, ఇస్లాం కోసం తమ ప్రాణాలను అర్పించి ఇస్లాంను రక్షించిన ఆ వీరుల రక్తం పట్ల అన్యాయం. భార్యగా మన ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఆమె హక్కులను ఆమెకు ఇవ్వకపోవడం ఆమె పట్ల అన్యాయం.
ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] అమానత్ గురించి ఇలా ఉల్లేఖించారు: “అల్లాహ్ సాక్షిగా, ఒకవేళ అలీ[అ.స]ను చంపిన వాడు నా తండ్రి తలను నరికిన కత్తిని నా వద్ద అమానత్ గా పెడితే, నేను ఆ అమానత్ లో ఎటువంటి అన్యాయాన్ని తల పెట్టను”.[అల్ తహ్జీబ్, భాగం6, పేజీ351]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ తూసీ, తహ్జీబ్, నష్రె సదూఖ్, తహ్రాన్, 1417.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
18 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3