హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తలు

శని, 12/15/2018 - 16:47

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొదటి ప్రవక్త ఆదమ్[అ.స] కుమాడైన హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తల పేర్లు.

హజ్రత్ షీస్[అ.స] నుండి హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] వరకు అవతరించబడిన ప్రవక్తలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ మొట్టమొదటి ప్రవక్త హజ్రత్ ఆదమ్[అ.స]. వారు మరణించిన తరువాత హజ్రత్ షీస్[అ.స] భూమిపై వారి తండ్రి యొక్క దౌత్యానికి ఉత్తరాధికారిగా నిర్ధారించబడ్డారు. హజ్రత్ షీస్[అ.స] మరణాంతరం వారి కుమారుడు “అనూష్” వారి ఉత్తరాధికారి అయ్యారు, జనాబె అనూష్ 705 సంవత్సరాలు జీవించారు. వారి మరణాంతరం వారి కుమారుడైన “ఖీనాన్”కు అధికారం దక్కింది, వారు 920 సంవత్సరాలు జీవించారు. వారి మరణాంతరం వారి అధికారం “మహ్లాయీల్”కు దక్కింది. వారికి “యార్ద్” అనే బిడ్డ పుట్టాడు, మహ్లాయీల్ 895 సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు. వారి కుమారుడు “యార్ద్”కు 62 సంవత్సరాల వయసులో అల్లాహ్ “ఇద్రీస్”ను ప్రసాదించాడు. కొందరు యూనాన్ బాషలో వారి పేరు “తర్మీస్” అని అంటారు. “యార్ద్” మరణాంతరం వారి కుమారుడైన హజ్రత్ ఇద్రీస్[అ.స] ప్రవక్తగా ఎన్నుకోబడ్డారు.[ఖిస్సహాయే ఖుర్ఆన్, పేజీ41].

రిఫ్రెన్స్
మకారిమ్ షీరాజీ, ఖిస్సహాయె ఖుర్ఆన్, దారుల్ కుతుబుల్ ఇస్లామియహ్, తెహ్రాన్, 1380.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20