హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] యొక్క షిఫాఅత్

సోమ, 12/17/2018 - 15:43

దైవప్రవక్త[స۔అ] 7వ ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స] యొక్క కుమార్తె అయిన హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] యొక్క షిఫాఅత్ గురించి వారి పవిత్ర మాసుముల దృష్టిలో.

హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] యొక్క షిఫాఅత్

హజ్రత్ మాసూమహ్[అ.స] వారి తండ్రి మరణాంతరం హిజ్రీ యొక్క 179వ సంవత్సరంలో వారి అన్నయ్య హజ్రత్ ఇమామ్ రిజా[అ.స] వారి పోషణాబాధ్యతలు తీసుకున్నారు. హిజ్రీ యొక్క 200వ సంవత్సరం వరకు అనగా 21 సంవత్సరాలు వారి అన్నయ్య యొక్క ప్రత్యేక అధ్యాత్మిక జ్ఞాన, సుగుణ సన్నిధిలో గడిపారు.
ఆమె షిఫాఅత్ గురించి ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] ఉల్లేఖించిన ఈ హదీస్ చాలు: “గుర్తుంచుకోండి, స్వర్గానికి 8 ద్వారాలు ఉన్నాయి వాటి నుండి 3 ద్వారాలు ఖుమ్ వైపుకు ఉన్నాయి. నా సంతానం నుండి ఒక (గొప్ప) స్త్రీ అక్కడ మరణిస్తుంది, ఆమె పేరు ఫాతెమహ్ బింతె మూసా. మా షియాలందరూ ఆమె షిఫాఅత్ ద్వార స్వర్గంలో ప్రవేసిస్తారు”(బిహారుల్ అన్వార్, భాగం57, పేజీ288).
ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] ద్వార ఉల్లేఖించబడ్డ ఆమె యొక్క జియారత్ పత్రంలో ఇలా ఉంది.. ..ఓ ఫాతెమహ్ నన్ను స్వర్గంలో షిఫాఅత్ చేయి, ఎందుకంటే అల్లాహ్ దగ్గర మీ స్థానం చాల గొప్పస్థానం..(మఫాతీహుల్ జినాన్).

రిఫ్రెన్స్
మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్, దారు ఇహ్యాయి అల్ తురాస్ అల్ అరబీ, బీరూత్, 1403.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15