అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం

బుధ, 02/27/2019 - 17:47

అల్లాహ్ ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని తన ప్రముఖ దాసులకు ప్రసాదించాడు అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ప్రత్యేక జ్ఞానం

అల్లాహ్ ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని ప్రత్యేక దాసులకు ప్రసాదించాడు. వాటి వివరాలు
1. హజ్రత్ ఆదమ్ కు అన్ని వస్తువుల పేర్ల జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[బఖరహ్:31]
2. హజ్రత్ ఖిజ్ర్ కు అంతర్ జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[కహఫ్:66]
3. హజ్రత్ యూసుఫ్ కు స్వప్నం యొక్క శుభాశుభఫలాల జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[యూసుఫ్:37]
4. హజ్రత్ దావూద్ కు కవచము తయారు చేసే జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[అంబియా:80]
5. హజ్రత్ సూలైమాన్ కు పక్షుల భాష యొక్క జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[నమ్ల్:16]
6. హజ్రత్ సూలైమాన్ యొక్క సహచరునికి ఒకరాజ్యం యొక్క సింహాసనం తీసుకొచ్చే జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[నమ్ల్:40]
7. హజ్రత్ తాలూత్ కు సైన్య జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[బఖరహ్:247]
8. దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు మిగిలిన ప్రవక్తలకు గుప్త జ్ఞానం ప్రసాదించబడింది[జిన్:26,27] 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11