ఆయతుల్ కుర్సీ

మంగళ, 03/05/2019 - 04:10

ఖుర్ఆన్ యొక్క సురయే బఖరహ్ యొక్క 255, 256, 257 వ ఆయతులను ఆయతుల్ కుర్సీ అంటారు. ఈ ఆయతుల ఉచ్చారణ తెలుగులో....

ఆయతుల్ కుర్సీ

అల్లాహు లా ఇలాహ ఇల్లా హువల్ హయ్యుల్ ఖయ్యూమ్, లా తఅ’ఖుౙుహు సినతువ్ వలా నౌమ్, లహు మాఫిస్సమావాతి వ మాఫిల్ అర్జ్, మన్ౙల్లౙీ యష్ ఫవు ఇందహు ఇల్లా బిఇజ్నిహి యఅ’లము మా బైన ఐదీహిమ్ వమా ఖల్ఫహుమ్, వలా యుహీతూన బి షైయిమ్ మిన్ ఇల్మిహి ఇల్లా బిమా షాఅ వసిఅ కుర్సియ్యుహుస్సమావాతి వల్ అర్జ్, వలా యవూదువు హిఫ్ౙుహుమా వహువల్ అలీయ్యుల్ అజీమ్. లా ఇక్రాహ ఫిద్దీని ఖద్ తబయ్యనర్రుష్దు మినల్ గయ్యి ఫమయ్ యక్ ఫుర్ బిత్తాగూతి వ యుఅ’మిమ్ బిల్లాహి ఫఖదిస్ తమ్సక బిల్ ఉర్వతిల్ ఉస్ఖా లన్ ఫిసామలహా వల్లాహు సమీవున్ అలీమ్. అల్లాహు వలియ్యుల్లౙీన ఆమనూ యుఖ్రిజుహుమ్ మినజ్జులుమాతి ఇలన్నూర్, వల్లజీన కఫరూ ఔలియావుహుముత్తాగూతు యుఖ్రిజూనహుమ్ మినన్నూరి ఇలజ్జులుమాత్, ఉలాయిక అస్హాబున్నారి హుమ్ ఫీహా ఖాలిదూన్.[బఖరహ్:255-257]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
15 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9