జనాబె సల్మాన్ ధర్మనిష్ట

గురు, 03/07/2019 - 07:17

దైవప్రవక్తే ఒకరిని మా కుటుంబ సభ్యుడు అని ప్రశంసించినవారి ధర్మనిష్ట గురించి నిదర్శించడం అనవసరం.

జనాబె సల్మాన్ ధర్మనిష్ట

జనాబె సల్మాన్ ధర్మనిష్ట కలిగి ఉండేవారు. వారి పూర్తి జివితం చాలా సాధారణంగా, పవిత్రంగా మరియు మనోవాంఛలకు దూరంగా గడిచింది. అతను ప్రాపంచిక జీవితాన్ని ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు కాదు. సల్మాన్ దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క అసలైన అనుచరుడు, అందుకని వారి మార్గన్నే ఎన్నుకున్నారు చివరికి "మదాయిన్" గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సాధారణ జీవితాన్ని గడిపారు. అతని ధర్మనిష్ట మరియు మాన్యతకు కారణం అతని మిక్కిలి విశ్వాసం; ఎందుకంటే ఎవరి ఈమాన్ ఎంత బలంగా ఉంటుందో అతని దృష్టి ప్రపంచం పై అంత తక్కువగా ఉంటుంది. ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించారు: “ఈమాన్ కు పది స్థానాలున్నాయి, మిఖ్దాద్ ఎనిమిదవ స్థానంలో, అబూజర్ తొమ్మిదవ స్థానంలో మరియు సల్మాన్ పదవ స్థానంలో ఉన్నారు”[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం22, పేజీ317]
సల్మాన్ కు ఇల్లు ఉండేది కాదు, అలా అని ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఆలోచన కూడా అతనికి ఉండేది కాదు. ఒకవ్యక్తి అతనికి ఒక ఇల్లు కట్టిస్తానన్నాడు కాని సల్మాన్ అంగీకరించలేదు. చివరికి చాలా బలవంతం చేయడంతో అతని కోసం ఒక ఇంటి నిర్మాణానికి అంగీకరించారు కాని ఆ ఇల్లు నిలబడితే తల పైకప్పుకు తగలాలీ, పడుకునేటప్పుడు కాళ్ళు గోడకు తగిలేలా ఉండాలి అని కోరారు.[షర్హే నెహ్జుల్ బలాగహ్ ఇబ్నె అబిల్ హదీద్, భాగం18, పేజీ36] అతని రాబడి తక్కువైనా సరే ధీనులకూ, పేదవారికీ మరియు అవసరంవున్న వారికి సహాయం చేసేవారు అందులో నుంచి కొంచెమే తన కోసం ఉంచుకునేవారు.

రిఫ్రెన్స్
అల్లామా మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్. షర్హే నెహ్జుల్ బలాగహ్ ఇబ్నె అబిల్ హదీద్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2