రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రాత్రి ఆమాల్

గురు, 03/07/2019 - 14:59

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 7వ మాసం అయిన రజబ్ మాసం యొక్క చంద్రుని చూసిన రాత్రి చేయవలసిన ఆమాల్.

రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రాత్రి ఆమాల్

ఈ రాత్రి చాలా శుభాలతో కూడి ఉన్న రాత్రి. ఈ రాత్రి చేయవలసిన కొన్ని చర్యలు ఉన్నాయి. వాటి వివరణ
1. రజబ్ మాసం యొక్క చంద్రుడ్ని చూసిన తరువాత ఈ దుఆను చదవాలి: “అల్లాహుమ్మ అహిల్లహు అలైనా బిల్ అమ్ని వల్ ఈమాన్, వస్సలామతి వల్ ఇస్లామి రబ్బీ వ రబ్బుకల్లాహు అజ్జ వజల్ల్”
అలాగే దైవప్రవక్త[అ.స] రజబ్ నెల చంద్రుడ్ని చూసినప్పడు ఈ దుఆ చదివేవారు: “అల్లాహుమ్మ బారిక్ లనా ఫీ రజబివ్ వ షాబాన వ బల్లిగ్నా షహ్ర రమజాన్, వ అయిన్నా అలస్సియామి వల్ ఖియామ్, వ హిఫ్జిల్లిసాని వ గజ్జిల్ బసర్, వలా తజ్అల్ హజ్జినా మిన్హుల్ జూఅ వల్ అతష్”
2. రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి రాత్రి గుస్ల్ స్నానం చేయాలి. ఉలమాలలో కొందరు ఇలా వివరించారు., దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ఉపదేశించారు: “ఎవరైతే రజబ్ మాసం యొక్క మొదలు, మధ్య మరియు చివరిలో గుస్ల్ స్నానాన్ని చేస్తారో అతను పాపాల నుండి అప్పుడే తల్లి కడుపు నుండి పుట్టిన పిల్లాడి మాధిరి పవిత్రంగా మారతాడు”.
3. హజ్రత్ ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] జియారత్.
4. మగ్రిబ్ నమాజ్ తరువాత 20 రకాతుల నమాజ్ రెండేసి రక్అత్లుగా చదవాలి. ప్రతీ రక్అత్ లో అల్ హంద్ సూరహ్ తరువాత ఖుల్ హువల్లాహ్ సూరహ్ చదవాలి. దీని ద్వార అతడు, అతడి కుటుంబ సభ్యులు మరియు అతడి సొమ్ము సురక్షితం, అంతేకాకుండా సమాధి శిక్ష నుండి రక్షింపబడతాడు, పుల్ సిరాత్ పైనుండి అతివేగంగా వెళ్ళిపోతాడు.

రిఫ్రెన్
మఫాతీహుల్ జినాన్, రమజాన్ మాసం ఆమల్ అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2