విశ్వాసి పరిపూర్ణతకు కారణం

బుధ, 03/13/2019 - 14:53

దైవప్రవక్త[స.అ] ఈ ఉల్లేఖన "నమాజ్ విశ్వాసి యొక్క మేరాజ్” పై సంక్షిప్త వివరణ.

విశ్వాసి పరిపూర్ణతకు కారణం

నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న చాలా హదీసులు వినీ మరియు చూసి ఉంటారు. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే నమాజ్ ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రాధాన్యత తెలుసుకోవాలంటే దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించిన ఈ ఒక్క హదీస్ ను దృష్టి పెట్టి చదవండి మరియు దానిని అర్థం చేసుకోండి, అప్పుడు అల్లాహ్ వద్ద నమాజ్ కు ఉన్న ప్రాముఖ్య ఏమిటో మరియు ఒక విశ్వాసికి అల్లాహ్ ఇచ్చిన కానుక ఏమిటో తెలిసొస్తుంది. అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడిన ప్రవక్తలందరికీ ఒక్కోరకమైన ప్రత్యేక మేరాజ్ ను ప్రసాదించాడు, అలాగే ఒక విశ్వాసి కొరకు కూడా మేరాజ్ ను నిశ్చయించాడు, మరి ఆ మేరాజ్ పేరే నమాజ్.
దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచిస్తున్నారు: "నమాజ్ విశ్వాసి యొక్క మేరాజ్”[సఫీనతుల్ బిహార్, భాగం6, పేజీ 343].
ఎవరైన ఈ హదీస్ ను కొంచెం దృష్టిపెట్టి చదివి అర్థం చేసుకుంటే ఎప్పటికీ నమాజ్ పట్ల అశ్రద్ధ చూపడు.
అల్లాహ్ మనం చేసే నమాజులను, మనల్ని పరిపూర్ణస్థాయికి చేర్చే విధంగా తీర్చిదిద్దుగాక!.

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ అబ్బాసె ఖుమ్మీ, సఫీనతుల్ బీహార్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17