మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారుతాడు

గురు, 03/14/2019 - 14:26

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారతాడు అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో సమాధానం.

మనిషి షైతాన్ సహచరునిగా ఎప్పుడు మారుతాడు

షైతాన్ ను మనిషి పై ఎవరు నియమిస్తారు?, ఎప్పుడు నియమిస్తాడు?, నియమించబడిన తరువాత మానవుల పరిస్తితి ఏమిటి?. అన్న విషయంపై ఖుర్ఆన్ యొక్క 43వ సూరహ్ లో 36 మరియు 37వ ఆయత్లలో స్పష్టమైన వివరణ ఉంది.
ఖుర్ఆన్ ఉల్లేఖనం: “కరుణామయుని స్మరణ పట్ల గుడ్డిగా వ్యవహరించే వ్యక్తిపై మేము షైతాన్ ను నియమిస్తాము. ఇక వాడే అతనికి సహవాసిగా ఉంటాడు. వారు (ఆ షైతానులు) వారిని సన్మార్గాన పోకుండా అడ్డుకుంటారు. మరి వారేమో తాము సన్మార్గం పైనే ఉన్నామని భ్రమ పడుతూ ఉంటారు.[జుఖ్రుఫ్:36-37]
ఇమామ్ అలీ[అ.స] షైతాన్ గురించి చాలా ఆకర్షనియమైన విషయం చెప్పారు: “షైతాన్ మనిషి ఆత్మలో గ్రుడ్లు పెడతాడు(అనగా షైతానులు పుడుతూనే ఉంటారు, రోజురోజుకి శక్తివంతుడవుతూ ఉంటాడు)”[నెహ్జుల్ బలాగహ్, ఖుత్బా7].

రిఫ్రెన్స్
మొహ్సిన్ ఖిరాఅతీ, దఖాయికి బా ఖుర్ఆన్, పేజీ355, ముఆవినతె ఫర్హనంగ్ వ ఇజ్తిమాయియే సాజ్మానె ఔఖాఫ్ వ ఉమూరె ఖైరియ్యహ్, 1392.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9